rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy · Předměty
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Adresa: Mezi Školami 2322/1,
Stodůlky, 158 00 Praha 5
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel@fzsmeziskolami.cz
kancelar@fzsmeziskolami.cz
nová budova pro 1. stupeň, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou multimediálních laboratoří, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou tělocvičen, poklepem zvětšíte
první stupeň
ještě jednou první stupeň
na druhém stupni
biologický kroužek - králíci, potkani, činčily, křečci, morčata, rybičky, papoušci, chameleon, ...
jídelna, poklepem zvětšíte
na lyžařském kursu v Postalmu (Rakousko), poklepem zvětšíte
paleontologická vycházka (Prokopské údolí, lom Mušlovka), poklepem zvětšíte
v Radotínském údolí na poznávacím výletě, poklepem zvětšíte
nález hlavonožců na paleontologickém výletě (Prokopské údolí, Kovářovic mez), poklepem zvětšíte
v přírodě chutná, poklepem zvětšíte
Fakultní základní škola PedFUK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Mezi Školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Předměty
Jak na to
Zásady efektivního studia - aneb jak se učit
Požadavky na referát
11.10.2010
Předměty

Zeměpis

Český jazyk

Anglický jazyk

Dějepis

Přírodopis

Chemie

Matematika

Fyzika

Občanská výchova

Výtvarná výchova

Hudební výchova

22.5.2017
Užitečné odkazy:
http://www.ewa.cz/ ...Katalog odkazů využitelných pro vzdělávání
http://www.nm.cz ...Národní muzeum
http://www.ntm.cz ...Národní technické muzeum
http://www.scio.cz ...přijímací zkoušky
http://www.pachner.cz ...programy různých autorů
http://www.terasoft.cz
http://pamatovak.cz/ ...vás to naučí!
...e-learning - (látka více předmětů)

Přírodopis:

http://www.hmyz.cz ...hmyz
http://www.savci.upol.cz ...savci
http://www.mineral.cz ...mineralogie (nerosty)
http://www.innerbody.com ...anatomie člověka
http://www.mednet.cz/pacienti/cisla ...lidské tělo
http://www.schko.ten.cz/index.php3 ...chráněné krajinné oblasti
http://web.quick.cz/dravcisovy ...o sovách a dravcích ČR
http://www.sweb.cz/openkava ...vše o obojživelnících
http://www.zone.sk/animals ...slovenský web se zoologií
http://george.lbl.gov/vfrog ...virtuální pitva žáby
http://biologylab.awlonline.com ...virtuální laboratoř (genetika - octomilky)

Dějepis:

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek-videogalerie-novy-prehled-1623/...moderní dějiny
http://www.rozhlas.cz/toulky/portal/ ...Toulky českou minulostí
http://www.volny.cz/antropark ...muzeum pravěku člověka

Chemie:

http://www.chemistry.cz ...organická chemie
http://chemickepokusy.webz.cz ...chemické pokusy
http://reichmann.hyperlink.cz/chemie/index.html ...chemické praktikum
http:///mujweb.cz/www/lachemi/period.html ...periodická soustava prvků


...