rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy· Předměty · Jídelníček
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
158 00 Praha 5 - Nové Butovice
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel@fzsmeziskolami.cz
kancelar@fzsmeziskolami.cz
FZŠ Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322, Praha 5 - Nové Butovice
Pedagogické praxe
Pedagogická praxe 2013/2014
I v tomto školním roce naše škola v rámci průběžných pedagogických praxí studentů nejvíce spolupracovala s Karlovou Univerzitou. V rámci zimního semestru probíhal na škole již tradičně seminář literární výchovy studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy – Učitelství pro 1. stupeň, vedený PhDr. Ondřejem Hausenblasem. Studenti se nejprve zúčastnili náslechu literární výchovy ve třídě 4. A a 5.C a následně po dobu celého zimního semestru sami, pod metodických dohledem vedoucího semináře, vyučovali.
Na škole dále probíhala průběžná praxe studentů ( Učitelskví 1. stupně – Pedf UK, Aj, FTVS ), která byla zaměřená jak na náslechy, tak na výstupy v jednotlivých třídách. Metodicky studenty při přípravě na vyučování vedli naši pedagogové.
Škola spolupracovala se studenty jednotlivých fakult i v oblasti jejich závěrečných prací, ať už bakalářských, magisterských či doktorandských. Studenti na naší škole sbírali metodický a didaktický materiál, prováděli monitoring a dotazníková šetření potřebná pro své práce.
V rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou UK a pod vedením Mgr. Yvony Kostelecké Ph.D. se uskutečnil na škole výzkum v rámci projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky a realizovaného Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze testování řečových dovedností žáků, jejichž mateřským jazykem není čeština.
2.9.2014 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele školy
Pedagogická praxe 2010/2011
V tomto školním roce naše škola v rámci průběžných pedagogických praxí studentů nejvíce spolupracovala s Karlovou Univerzitou. V rámci zimního semestru probíhal na škole již tradičně seminář literární výchovy studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy – Učitelství pro 1. stupeň, vedený PhDr. Ondřejem Hausenblasem. Studenti se nejprve zúčastnili náslechu literární výchovy ve třídě 4. B a následně po dobu celého zimního semestru sami, pod metodických dohledem vedoucího semináře, vyučovali.
Na škole dále probíhala průběžná praxe studentů ( Učitelskví 1. stupně – Pedf UK, Speciální pedagogika – PedfUK, FTVS ), která byla zaměřená jak na náslechy, tak na výstupy v jednotlivých třídách. Metodicky studenty při přípravě na vyučování vedli naši pedagogové.
Škola spolupracovala se studenty jednotlivých fakult i v oblasti jejich závěrečných prací, ať už bakalářských, magisterských či doktorandských. Studenti na naší škole sbírali metodický a didaktický materiál, prováděli monitoring a dotazníková šetření potřebná pro své práce.
Škola dále spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK a VÚP na konceptu učebnic českého jazyka pro žáky – cizince..
14.10.2011 · PaeDr. Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele školy
Semináře literární výchovy studentů"
Od října do prosince 2010 probíhaly pod vedením PhDr. Ondřeje Hausenblase ve třídě 4. B semináře literární výchovy studentů primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
7.1.2011 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Od června roku 2000 jsme "fakultní školou"
Naše škola byla poctěna Pedagogickou fakultou UK nabídkou ke spolupráci při přípravě jejich studentů a stala se od června 2000 “fakultní školou”. Už předtím probíhaly ve škole pravidelně praxe studentů Pedagogické fakulty, nejčastěji na 1. stupni a po přiznání statutu fakultní školy i v anglickém jazyku.
Vzájemná spolupráce s fakultou nás obohacuje o nejnovější poznatky a trendy současné pedagogiky, umožňuje nám i nabízet nejlepším studentům eventuální pracovní uplatnění po absolvování jejich studia.
1.9.2009 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy