rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy · Předměty · Elektronická ŽK
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
158 00 Praha 5 - Nové Butovice
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel@fzsmeziskolami.cz
kancelar@fzsmeziskolami.cz
nová budova pro 1. stupeň, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou multimediálních laboratoří, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou tělocvičen, poklepem zvětšíte
první stupeň
ještě jednou první stupeň
na druhém stupni
biologický kroužek - králíci, potkani, činčily, křečci, morčata, rybičky, papoušci, chameleon, ...
jídelna, poklepem zvětšíte
na lyžařském kursu v Postalmu (Rakousko), poklepem zvětšíte
paleontologická vycházka (Prokopské údolí, lom Mušlovka), poklepem zvětšíte
v Radotínském údolí na poznávacím výletě, poklepem zvětšíte
nález hlavonožců na paleontologickém výletě (Prokopské údolí, Kovářovic mez), poklepem zvětšíte
v přírodě chutná, poklepem zvětšíte
Fakultní základní škola PedFUK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Mezi Školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5
O škole
O škole
Naše škola má ve školním roce 2018/19 celkem 694 žáků ve 30 třídách, dalších 14 žáků studuje v zahraničí a v naší škole koná zkoušky. Ve všech ročnících se žáci učí podle našeho vlastního školního programu „Škola základ celoživotního vzdělávání". Jejich výchovu a vzdělání zajišťuje 43 učitelů (vč. ředitele a jeho zástupců).

Školní budova je po zásadní rekonstrukci - po výměně všech oken, zateplení obvodového pláště a střechy, výměně teplovodní dálkové kotelny za plynovou a počítačem řízeným systémem vytápění jednotlivých místností. Vedle hlavní budovy má škola pro 1. – 2. třídy nový moderní pavilon s bezbariérovým přístupem. Zde mají naši nejmladší žáci klidné prostředí jako v "malé škole", ale využívají i zázemí velké školy: moderně vybavené a prostorné tělocvičny, učebny hudební výchovy, kinosál a školní jídelnu s výběrem 3 jídel. Škola je plně bezbariérová, v hlavní budově je zřízena plošina.

Již od 1. ročníku si žáci osvojují cizí jazyk - angličtinu a od 3. třídy a na druhém stupni jako výběrový druhý cizí jazyk – němčinu, ruštinu, španělštinu nebo francouzštinu. Letos po dobrých zkušenostech zřizujeme další oddělení školní družiny s komunikačním jazykem – angličtinou.

Žáci vyšších ročníků využívají odborné pracovny chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, dvě hudebny, dvě tělocvičny, cvičnou školní kuchyň a šicí dílnu. Škola disponuje dvěma kvalitně vybavenými multimediálními laboratořemi výpočetní techniky, obě jsou připojeny optickým kabelem k internetu.

Do našeho vlastního školního vzdělávacího programu, který jsme nazvali „Škola základ celoživotního vzdělávání“ jsme promítli dlouholeté zásady naší pedagogické práce: dobrá všeobecně vzdělávací škola, tj. škola, v níž jsou rovnoměrně rozvíjeny všechny vyučovací předměty a široká nabídka studijních zaměření (rozšíření učebního plánu o informatiku, sport, přírodní vědy a matematiku s češtinou), k tomu nabídka volitelných předmětů (sportovní aktivity, základy stylistiky, pracovní činnosti). Učitelé organizují pro žáky ozdravné pobyty ve školách v přírodě, studijní pobyty v zahraničí, lyžařské kurzy pro 7. roč. v Rakouských Alpách, výlety po naší vlasti i do zahraničí, plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku, geologické a paleontologické vycházky po blízkém okolí apod.

Žáci nižších ročníků absolvují výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti. Návštěvy předních galerií výtvarných umění doplňují vlastními pracemi v ateliérech. V rámci environmentální výchovy zaměřujeme žáky blíže k výchově zájmu o přírodu, dále využíváme bohaté nabídky organizací, které se jejím rozvojem zabývají, navíc zpracováváme a ověřujeme vlastní projekt environmentální výchovy.

Žáci dosahují tradičně velmi dobrých výsledků v četných sportovních soutěžích, účastníme se i dalších soutěží - matematických (Klokan, Pythagoriáda), pěveckých (Butovický zvoneček), recitačních (Pražské vajíčko).

Žáci nižších ročníků mohou navštěvovat školní družinu (13 oddělení - provoz 6.30 - 7.45, 11.45 - 17.30 hod), zájmové kroužky . Kvalitní stravování žáků zajišťuje školní jídelna třemi druhy jídel, z nichž jedno je vždy vegetariánské.

3.9.2018 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy