Matematika ZŠ 6.-9. ročník - doučování

Celá čísla - sčítání a odčítání (6. ročník)

podmínky

Celá čísla
Pokud chceme sčítat nebo odčítat celá čísla, můžou nastat jen dvě situace: mravenci nebo teploměr.
A to je vše!
Mravenci znamenají, že se poperou kladná a záporná čísla. Vyhrají ta, kterých bylo víc - takové je znaménko výsledku. A pak už na nějaká znaménka nehledíme, jen čísla odečteme - hezky jednoduše, jak se nám to líbí - větší mínus menší. Vždyť se nám čísla poprala, navzájem zakousla, takže jich musí ubýt!
A teploměr? Představte si, že večer byla teplota -3 stupně a v noci ještě o dalších sedm stupňů klesla. Takže -3 a k tomu -7 je celkem -10 stupňů. Takže pokud mají čísla stejná znaménka, má stejné znaménko i výsledek. A čísla sečteme.

Může se stát, že přijde nějaký bubák a zadá nám příklad s pěkně zamotanými znaménky. Třeba -(-8)+(-2). Co s tím? Zjednodušíme si to. dvě znaménka za sebou, mezi nimiž je jen závorka, nahradíme jen jedním:
dvě stejná nahradíme jedním znaménkem +,
dvě rozdílná nahradíme znaménkem -.
Například:
-(-8)+(-2)=+8-2=6