rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy · Předměty · Jídelníček
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Adresa: Mezi Školami 2322/1,
Stodůlky, 158 00 Praha 5
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel@fzsmeziskolami.cz
kancelar@fzsmeziskolami.cz
nová budova pro 1. stupeň, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou multimediálních laboratoří, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou tělocvičen, poklepem zvětšíte
první stupeň
ještě jednou první stupeň
na druhém stupni
biologický kroužek - králíci, potkani, činčily, křečci, morčata, rybičky, papoušci, chameleon, ...
jídelna, poklepem zvětšíte
na lyžařském kursu v Postalmu (Rakousko), poklepem zvětšíte
paleontologická vycházka (Prokopské údolí, lom Mušlovka), poklepem zvětšíte
v Radotínském údolí na poznávacím výletě, poklepem zvětšíte
nález hlavonožců na paleontologickém výletě (Prokopské údolí, Kovářovic mez), poklepem zvětšíte
v přírodě chutná, poklepem zvětšíte
Fakultní základní škola PedFUK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Mezi Školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Školní jídelna
Jídelní lístek ZDE - odkaz jídelníčky vlevo, výběr zařízení č. 0938
Aktuální informace ke dni 26.10.2018

Školní jídelna - organizace provozu ke dni 26.10.2018

26.10.2018 · Pavlína Krátká, vedoucí školní jídelny
Změna platby za stravu
Z důvodu rušení sběrných účtů České spořitelny a.s. bude stravné inkasováno naposledy 20.10. 2018.
Proto prosím rodiče žáků platících stravné inkasem ze svého účtu, aby si v průběhu listopadu nastavili trvalý příkaz podle níže uvedených informací.
Přeplatky za neprojedenou stravu jsou vraceny na účet 1x za rok vždy v červenci.

Zavedení trvalého příkazu k úhradě
Variabilní symbol: možno zjistit u vedoucí ŠJ
Částka: I. kategorie 7-10 let: ……616,- Kč
II. kategorie 11-14 let: ……660,- Kč
III. kategorie nad 15 let: …..704,- Kč
Číslo účtu: 122 427 379 / 0800

Děkuji za pochopení
23.10.2018 · Pavlína Krátká, vedoucí školní jídelny
Pozor - změna provozního řádu školní jídelny
Na základě požadavku Hygienické stanice hlavního města Prahy je z důvodu křížení provozů upravena doba výdeje pokrmů do přinesených nádob v první den nemoci na 11:15 - 11:30 hod.
Děkuji za pochopení.
25.5.2018 · Pavlína Krátká, vedoucí školní jídelny
Nové ceny stravného
Od 1. ledna 2018 dochází důvodu rostoucích cen potravin ke změně stravného ve školní jídelně, a to o 2,- Kč na jeden oběd. Připomínám, že rodiče žáků platí pouze cenu za základní suroviny, platy zaměstnanců a energie jsou hrazeny z rozpočtu státu, resp. naší Městské části.

Nové ceny stravného jsou stanoveny takto:
I. věková kategorie (do 10 let) ….…… 28,- Kč / den
II. věková kategorie (11 - 14 let) ……. 30,- Kč / den
III. věková kategorie (15 let a více) ……. 32,- Kč / den

Proto zároveň prosíme o změnu částek měsíčních trvalých příkazů:
I. věková kategorie: 616,- Kč
II. věková kategorie: 660,- Kč
III. věková kategorie: 704,- Kč
Dále prosíme o navýšení případného limitu u inkasních plateb.
Děkuji za pochopení.
13.12.2017 · Pavlína Krátká, vedoucí školní jídelny
Objednávání a odhlašování stravy přes Internet (i pomocí mobilního telefonu)
Je možno objednávat a odhlašovat stravu přes Internet. Novinkou letošního podzimu je aplikace Strava.cz pro Android, která strávníkům umožňuje objednávání a odhlašování z mobilních telefonů. Je pro všechny strávníky zdarma, odkaz pro stažení je k dispozici na http://www.strava.cz.
Leták s informacemi.
30.11.2013 · Pavlína Krátká, vedoucí školní jídelny
Objednávání stravy na internetu
Od dubna 2011 je možné objednávat obědy prostřednictvím internetu - podrobnosti.
www.strava.cz
21.2.2013
Kontakty

Školní jídelna IČO: 61385531
Vedoucí školní jídelny : Pavlína Krátká - tel. 251 618 894, 733647214
e - mailová adresa školní jídelny: jidelna@fzsmeziskolami.cz

Jak začít - formuláře ke stažení

– vnitřní řád ŠJ
– vnitřní řád ŠJ - rozšířená verze
- přihláška ke stravování 2018(docx)
- přihláška ke stravování 2018(pdf)

Aktuální informace ke dni 26.10.2018

Školní jídelna - organizace provozu ke dni 26.10.2018

Informace pro rodiče strávníků

- platba za stravné – zálohově předem, nejpozději do 25. v měsíci na měsíc následující
- po obdržení peněžní částky na náš účet je dítě automaticky přihlášeno ke stravě č.1 do výše jeho finančního konta

1. Přihlášení ke stravě

Vyplněním přihlášky ke stravování, zakoupením čipu a zaplacením finanční částky je dítě automaticky přihlášeno ke stravě č. 1.

2. Cena oběda

Kategorie stravného dle vyhl. 107/2005 Sb.

Cena bezkontaktního čipu – 120,- Kč

3. Způsob platby

a) inkasem – je třeba si vyzvednout u vedoucí školní jídelny formulář s vyplněným variabilním symbolem dítěte a zadat příkaz k inkasu ze svého sporožirového účtu

b) trvalým příkazem – do 20. dne, který předchází před požadovaným měsícem zasílat částku na účet 122 427 379/0800 s variabilním symbolem, který odpovídá číslu strávníka v evidenci (možno zjistit u vedoucí ŠJ)

4. Přeplatky

inkaso- přeplatky jsou zohledňovány každý měsíc při výpočtu zálohy na měsíc následující
- trvalý příkaz – přeplatky jsou vraceny zpět na účet 1x ročně
- jednorázový převod – přeplatky jsou zohledňovány každý měsíc při výpočtu platby na následující měsíc

5. Odhlášení stravy

a) na www.strava.cz – do 12 hod. předchozího dne a dny následující

b) telefonicky na tel.: 251 618 894 - do 14 hod. předchozího dne a dny následující

c) prostřednictvím e-mailu: jidelna@fzsmeziskolami.cz - do 14 hod. předchozího dne a dny následující

- v první den nemoci dítěte je možnost si oběd vyzvednout do neskleněné!!! nádoby v době od 11.30 - 14.00 hod.

- v ostatní dny, kdy žák není ve škole, nemá strávník nárok na dotovanou stravu a je nutné dítě odhlásit

- v průběhu roku počítačový program provádí automatické odhlášení obědů pouze v případě předem známých prázdnin a ředitelského volna

- pokud jede žák na výlet, lyžařský výcvik nebo školu v přírodě, musí každý provést odhlášení individuálně ( pokud není s třídním vyučujícím dohodnuto jinak).


6. Ukončení stravování

– je třeba nahlásit v kanceláři ŠJ, od kdy se strávník nebude stravovat v jídelně a neprodleně zrušit souhlas s inkasem a trvalý příkaz
- zároveň zde můžete vrátit čip, pokud bude nepoškozený, bude Vám vrácena záloha
- v případě, že vznikly přeplatky, budou Vám zaslány na účet
- žáky devátých tříd vyřazujeme z databáze automaticky, případné přeplatky zašleme na Váš účet v průběhu měsíce července

7. Systém čipů

– při odběru jídla je potřebné, aby se strávník prokázal platným čipem
- záloha na čip – 120,- Kč
- díky tomuto systému si žáci mohou vybírat na objednávkovém terminálu z naší denní nabídky druhů jídel
- zároveň médium slouží obsluhujícímu personálu pro identifikaci strávníka a pro identifikaci oprávnění k výdeji stravy, druhu jídla a velikosti porce
- při náhodném zapomenutí čipu si žák vyzvedne náhradní stravenku u hospodářky školní jídelny - nákradní stravenka při zapomenutí čipu - 2,- Kč
Prosím, dohlédněte na to, aby dítě nosilo čip pravidelně s sebou.
- v případě poškození je nutné koupit čip nový
- čip slouží po celou dobu stravování pokud nedojde ke zničení, poškození nebo ztrátě
POZOR!!! Ztrátu je nutné ihned nahlásit vedoucí ŠJ, aby osoba která čip našla, nemohla odebírat obědy na Váš účet
- zaplacené obědy jsou evidovány SW a čip slouží pouze k tomu, aby si Vaše dítě mohlo stravu v jídelně vyzvednout a provádět změny výběru jídel
- dojde-li ke ztrátě nebo znehodnocení čipu, nárok na zaplacené obědy nezaniká, je pouze potřeba dostavit se do kanceláře ŠJ a zakoupit čip nový

8. 1) Proč nevaříme denně hranolky a řízečky?

To, co pro Vás musíme v rámci „školního stravování“ denně vařit má souvislost s předpisy, kterými se školní stravování řídí ( Příloha č.1 Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005). V příloze č. 1 tohoto předpisu jsou „výživové normy“ tzv. „ spotřební koš“. Tento „ spotřební koš“ přesně určuje, které potraviny a v jakém množství vám musíme v průměru za jeden měsíc připravit podle vašeho věku. Tedy to, co si vaše tělo dle stanoviska odborníků žádá, aby dobře rostlo. Jedná se o skupiny potravin: maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory a luštěniny.

Vzhledem k tomu, že je to závazná zákonná norma, musíme údaje pečlivě sledovat a vyhodnocovat a hlavně dodržovat. Zároveň musí být jídelníček pestrý a vyvážený nejen chuťově, ale i vzhledově a musíme dodržovat správnou gastronomickou skladbu jídel.

Takže pokud bychom denně vařili smažený řízek a smažené hranolky, budeme sice plnit maso, brambory a tuky, ale bohužel vše v nepřípustné výši – byli byste „předávkováni“ masem, brambory a tuky. Zároveň bychom neplnili ani jednu z dalších potřebných skupin surovin, které jsou nutné pro váš zdravý vývoj.

8. 2) Co se stane když ztratím čip - musím zaplatit obědy znovu?

Ne nemusíte. Samotný čip má hodnotu jen sebe sám, tedy pořizovací hodnotu tohoto identifikačního média.

POZOR!!! Ztrátu je nutné ihned nahlásit do pokladny ŠJ. Dokud ztrátu čipu neohlásíte v kanceláři školní jídelny, bude moci osoba, která jej našla, odebírat obědy na Váš účet.

Zaplacené obědy jsou evidovány pomocí SW a čip slouží jen k tomu, aby si Vaše dítě mohlo stravu v jídelně vyzvednout a provádět změny z výběru jídel na další den.

Dojde-li tedy ke ztrátě nebo znehodnocení čipu, nárok na zaplacené obědy nezaniká, oběd je strávníkovi vydán a následně dochází k ověření oprávněnosti výdeje. Je ale potřeba dostavit se do kanceláře ŠJ a zakoupit si čip nový.

8. 3) Stačí dítě omluvit pouze ve škole?

Nestačí! Je nutné odhlásit své dítě zvlášť na telefonním čísle školní jídelny. Děkuji za pochopení.

8. 4) Musím dítě po nemoci opět přihlásit?

Nemusíte, žáci jsou po obdržení finanční částky na účet školní jídelny automaticky přihlášeni na celé zaplacené období, odhlášky jsou prováděny pouze na Vámi stanovené dny.

Dotovaná strava v jídelnách

Školní stravování žáků ZŠ je v naší organizaci poskytováno na základě zákona 564/2004 Sb. a Vyhlášky 107/2005 Sb.

Dle § 5 Vyhlášky č. 107/20085 Sb rodiče ( zákonní zástupci) hradí za žáky pouze náklady na potraviny. Výši této částky určuje ředitel organizace dle rozpětí finančních limitů, které jsou stanoveny v příloze č. 2 uvedené vyhlášky.

Dotace jsou ze státního rozpočtu a z rozpočtu obce.

Státní rozpočet: na každého dětského strávníka je poskytován příspěvek (dotace) se státního rozpočtu a to na platy zaměstnanců, na odvody na sociální a zdravotní pojištění, včetně příspěvku na náklady vyplývající z pracovně právních vztahů.

Rozpočet obce: na každého dětského strávníka je poskytován příspěvek z rozpočtu obce na veškeré provozní náklady, které jsou třeba pro výrobu stravy .

15.10.2010