rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy · Předměty · Jídelníček
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Adresa: Mezi Školami 2322/1,
Stodůlky, 158 00 Praha 5
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel@fzsmeziskolami.cz
kancelar@fzsmeziskolami.cz
Fakultní základní škola PedFUK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Mezi Školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Granty
Rozvojový program MšMT ,,Podpora vzdělávání cizinců ve školách"
Podrobnosti...
23.1.2018 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Dotační program MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2015 - tisková zpráva
Podrobnosti...
28.2.2016 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Rozvojový program MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2015“ - vyhodnocení programu
Podrobnosti...
28.2.2016 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Granty, dotační programy - rok 2015
Podrobnosti...
18.1.2016 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Granty, dotační programy - rok 2014
Podrobnosti...
14.1.2016 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Granty, dotační programy - rok 2013
Podrobnosti...
14.11.2013 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Granty, dotační programy - rok 2012
Podrobnosti...
18.6.2012 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Granty, dotační programy - rok 2011
Podrobnosti...
22.9.2011 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Dotační program – podpora aktivit v oblasti integrace cizinců
V rámci přidělené dotace byly v roce 2010 profinancovány tyto aktivity a materiální vybavení:
- Výjezdový intenzivní kurz českého jazyka – kurzu se zúčastnilo 25 žáků 2. stupně
- Dílny českého jazyka žáků 1. a 2.stupně, které probíhaly 1x měsíčně v odpoledních hodinách nebo o víkendech
- Vybavení učebny českého jazyka moderními prvky interativního vyučování
- Konverzační kurz českého jazyka pro žáky 1. stupně
- Intenzivní kurz českého jazyka pro žáky 1. ročníku, kteří nedostatečně komunikovali v českém jazyce
- Vytištění informačního vícejazyčného bulletinu
7.1.2011 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Granty, dotační programy - rok 2010
Podrobnosti...
1.9.2010 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Granty, dotační programy - rok 2009
Podrobnosti...
1.9.2010 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Exkurze za havrany
Photo Two Dnes odpoledne jsme vyrazili autobusem směr Kralupy nad Vltavou. Přednáška s horkým čajem předcházela téměř adrenalinovému pronásledování hejn havranů (autobusem), neboť právě v okolí Kralup mají svá zimní nocoviště. Asi 60 000 havranů se sem stahuje každý den ze širokého kralupského okolí. Však jsme také viděli hejno čítající nějakých 7 000 hlaviček, které přilétalo se soumrakem od Prahy. Tuto zcela výjimečnou akci pro nás připravilo OS Ornita (www.ornita.cz). Prohlédněte si fotografie.
17.12.2009 · M.Plesníková, H.Suchá, J.Frič
O životním prostředí ve sněhu i v teple
První sníh, který se v polovině října snesl i na členité svahy Jizerských hor, účastníky terénního kurzu péče o životní prostředí nezaskočil. Pětidenní soustředění (19. - 23. 10.) pro žáky FZŠ Mezi Školami uspořádalo Středisko ekologické výchovy libereckého kraje v Oldřichově v Hájích. Procházku naučnou stezkou Oldřichovské háje a skály doprovázela sněhová nadílka. V dobře vybaveném středisku čekala na šesťáky řada poutavých činností, od pozorování vodních organismů mikroskopem přes zajímavé představení fungování přírody po návštěvu farmy, kde chovají opomíjená tradiční plemena hospodářských zvířat. Znalec místní přírody, vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Ing. Hušek seznámil účastníky kurzu s krásou tohoto pozoruhodného koutu naší vlasti. Většina nákladů byla hrazena z projektu Čtyřlístek, podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Prohlédněte si fotografie.
16.11.2009 · RNDr. Marcela Plesníková
Příběh jednoho pražského údolí.
Dne 6.10.2009 třída 6.A šla po stopách dějin dávno minulých - společně s lektory z hnutí Tereza mapovala minulost Prokopského údolí. Fotografie jsou zde.
12.10.2009 · RNDr. Marcela Plesníková
Příroda hodně zblízka
FZŠ Mezi Školami je jednou z pěti pražských škol, kterým se v roce 2009 podařilo získat grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Vzhledem k tomu, že v rámci grantu nám bylo přiděleno 102 000,- Kč, náklady pro rodiče na všechny akce budou v řádu desetikorun na žáka. Žákům v průběhu projektu ukážeme souvislost mezi rozumným rozvojem celé společnosti a spotřebou, která se neuskutečňuje na úkor budoucích generací. Děti proto absolvují koncem října ve Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje Střevlík terénní kurz o udržitelném životě. Celý tento kurz je s výjimkou dopravy hrazen z tohoto grantu. V Přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí se uskuteční řada terénních vycházek, citlivě seznamující žáky s charakteristikami neživého a živého prostředí, a to ve spolupráci s profesionálními pracovišti environmentální výchovy jako je známé pražské sdružení TEREZA. Naši žáci, kteří pocházejí z jiných zemí, seznámí ve stylu zábavné televizní hry Zázraky přírody ostatní žáky s přírodním a krajinným dědictvím jejich domovské země. V soutěži bude poutavou formou představena i příroda a krajina ČR. Při naplňování projektu bude FZŠ spolupracovat i s občanskými sdruženími Občané pro Prahu 13 a Ornita.
16.9.2009 · RNDr. Marcela Plesníková