rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy · Předměty · Jídelníček
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Adresa: Mezi Školami 2322/1,
Stodůlky, 158 00 Praha 5
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel@fzsmeziskolami.cz
kancelar@fzsmeziskolami.cz
Fakultní základní škola PedFUK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Mezi Školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5
EVVO
Kroužkování sýkor koňader a mláďata vrabce polního
bf bf bf bf Při kontrole ptačích budek v naší škole nás provázelo letní počasí. Většinu budek jsme zaznamenali obsazenou a to hned několika druhy pěvců.
V méně frekventovaných částech zahrady jsme na hnízdech nalezli sýkory modřinky s početnými snůškami vajíček i nedávno vylíhlými mláďaty, ale také hnízdící pár vrabců polních. Ti si v několika vrstvách hnízdního materiálu sahajícího téměř až k vletovému otvoru vyhloubili jamku, kde se nyní starají o týden stará ptáčata.
V ostatních budkách jsme již tradičně nalezli hnízda sýkor koňader s různě starými ptáčaty.
V pěkné zelené učebně s naučnými panely, kterou využívají zejména děti 1. stupně, tak proběhla ukázka kroužkování sýkořích mláďat. Žáci vyšších ročníků sledovali, jak se ptáci značí a poslechli si, k čemu samotné kroužkování slouží i jaké další metody ornitologové používají.
13.10.2015 · Mgr. Kateřina Stuchlíková
Recyklujeme ve škole
Již čtvrtý rok mohou žáci naši školy i jejich rodinní příslušníci odevzdávat přímo ve škole úsporné zářivky k recyklaci. V rámci školního programu Recyklohraní, spolupořádaného neziskovými organizacemi ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se pedagogové dlouhodobě snaží hravou formou zvýšit u dětí povědomí o nezbytnosti třídění odpadů a současně zajistit co největší recyklaci drobných, již nepoužívaných elektrozařízení a baterií.
Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASECOL vyplývá, že naše škola vytříděním elektroodpadu uspořila 11,09 MWh elektřiny, 630,14 litrů ropy, 49,40 m3 vody a 0,42 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,29 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 10,37 tun.
13.10.2015 · Mgr. Kateřina Stuchlíková
Tradiční sběr starého papíru
Tradiční sběr starého papíru se uskutečnil v 13. března 2015 a 26. června 2015. Žáci školy nasbírali v prvním termínu 1,26 tun sběrového papíru a v druhém termínu 3,13 tun papíru. Škola se také zapojila do sběru umělohmotných víček. Kromě našich žáků a pedagogů přispěli i rodiče dětí a široká veřejnost.
13.10.2015 · Mgr. Kateřina Stuchlíková
Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin
Loni jsme odevzdali k recyklaci 4 televize, 1 monitor a 207 kg drobného elektra.
Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Celý článek ...
9.5.2012 · RNDr. Marcela Plesníková
Projekt Ptáci v naší zahradě
Pozorování ptáků, hnízdících v zahradách měst nebo sem zalétávajících za potravou, si v západní části našeho kontinentu a v Severní Americe získalo miliony příznivců.
Aby se touto zálibou mohli zabývat i žáci FZŠ Mezi Školami, zapojili jsme se do víceletého projektu občanského sdružení Ornita, příhodně nazvaného Ptáci v naší zahradě. Celý článek...
Fotografie zde.
7.11.2011 · RNDr. Marcela Plesníková
Environmentální výchova zase trochu jinak
článek v časopisu NIKA o EVVO na naší škole (strana 38-39 a 42)
7.11.2011 · Marcela Plesníková
Historie odpadu - projekt EVVO
Historie odpadu (.ppt)
Práce žáků na téma "Odpady" - prohlédněte si fotografie (únor 2011).
11.1.2011 · Kateřina Pavezová
Život v lese
Výstupy z projektového týdne (říjen, listopad) "Život v lese". Prohlédněte si fotografie.
20.12.2010 · Marcela Plesníková
Recyklohraní - 2. úkol: Sešlápni - ušetříš
Zajímalo by vás, kolik místa ušetříte v kontejneru na plastový odpad, pokud vyhazované petlahve sešlapujete? Tak to jste na správné adrese - protože naši žáci tuto problematiku zevrubně prozkoumali... podrobnosti (.pdf).
29.11.2010 · Marcela Plesníková, Jaromír Frič
Recyklohraní - 1. úkol
Povídka známé autorky - žákyně naší školy - Alexandry Protasevičové ze 7.A ...k přečtení zde (.pdf).
29.11.2010 · Marcela Plesníková
Environmentální výchova zase trochu jinak
Článek o environmentální výchově v naší škole v časopise STOP.
Článek "Kavka ve městě" - o akci v naší škole na webu sdružení ORNITA.
29.11.2010 · Marcela Plesníková