rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy· Předměty ·
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Adresa: Mezi Školami 2322/1,
Stodůlky, 158 00 Praha 5
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel@fzsmeziskolami.cz
kancelar@fzsmeziskolami.cz
nová budova pro 1. stupeň, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou multimediálních laboratoří, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou tělocvičen, poklepem zvětšíte
první stupeň
ještě jednou první stupeň
na druhém stupni
biologický kroužek - králíci, potkani, činčily, křečci, morčata, rybičky, papoušci, chameleon, ...
jídelna, poklepem zvětšíte
na lyžařském kursu v Postalmu (Rakousko), poklepem zvětšíte
paleontologická vycházka (Prokopské údolí, lom Mušlovka), poklepem zvětšíte
v Radotínském údolí na poznávacím výletě, poklepem zvětšíte
nález hlavonožců na paleontologickém výletě (Prokopské údolí, Kovářovic mez), poklepem zvětšíte
v přírodě chutná, poklepem zvětšíte
Fakultní základní škola PedFUK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Mezi Školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Školní družina
Školní rok 2019/2020
Školní rok 2019/2020 ve školní družině - podrobnosti (oddělení, telefony, kroužky,...)
16.12.2019 · Lenka Štěpánová
Akce školní družiny
V úterý 17.10. navštívilo 2. oddělení školní družiny Motýlí dům v budově hračkářství Hamleys. Všichni jsme byli nadšeni a výlet se nám moc líbil. Za odměnu za výborné chování nás v hračkářství svezli na kolotoči a sklouzli jsme se na tobogánu. Výlet byl prostě báječný.
Fotografie z akce v naší fotogalerii.
Ve středu 18.10. navštívilo 7. a 12. oddělení sportovně zábavné centrum na Zličíně TOBOGA. Vyzkoušeli jsme všechny atrakce - prolézačky, skákadla, trampolíny .....
Unavení, ale spokojení jsme se vrátili do školy. Výlet se nám vydařil.
Fotografie z akce v naší fotogalerii.
24.10.2017 · Lenka Štěpánová, vedoucí vychovatelka ŠD
Školní družina v době voleb
Z důvodu VOLEB je v pátek 20.října 2017 ŠKOLNÍ DRUŽINA celý den na NOVÉM PAVILONU.
Děkujeme za pochopení
12.10.2017 · Lenka Štěpánová, vedoucí vychovatelka ŠD
Zpřísnění bezpečnostních opatření v ŠD
Vážení rodiče,
v rámci zpřísnění bezpečnostních opatření ve školní družině Vás prosíme o dodržování těchto instrukcí:
  • Rodič si žáka vyzvedává dle písemných informací uvedených v zápisním lístku (žák odchází s doprovodem nebo sám).
  • Pokud bude žák odcházet sám ze ŠD jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít vypsaný formulář o uvolnění ze ŠD podepsaný rodičem (k vyzvednutí ve vrátnici, u vychovatele, na stránkách školy).
  • Vedoucí kroužku vyzvedne žáky na kroužek osobně v oddělení školní družiny, tam je po ukončení kroužku přivede zpět, pokud žák neodchází sám domů.
Žáky,kteří odcházejí ze školní družiny v jinou dobu, než je uvedena v zápisním lístku, není možné uvolnit na základě telefonického zavolání, emailu nebo SMS zprávy!!!

Děkujeme za pochopení
24.4.2016 · Bc. Lenka Štěpánová, vedoucí vychovatelka
Celoroční akce ŠD
V tomto školním roce jsme naplánovali exkurzi do Výcvikového střediska pilotů na Letišti Václava Havla. Během celého školního roku se postupně vystřídají všichni zájemci ze všech oddělení ŠD.
26.11.2012 jsme s první skupinou 14 dětí navštívili Výcvikové středisko pilotů poprvé. Akce se velmi vydařila, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o letišti, jeho historii, o práci pilotů i letušek, vyzkoušeli jsme trenažéry, ale nejvíc se nám líbilo, když jsme si mohli vyzkoušet evakuaci po nafukovacím skluzu z letadla.
Spokojeni a plni zážitků se těšíme na další zajímavé akce. Obrázky z akce v naší fotogalerii...
27.11.2012 · Lenka Štěpánová
Africké dobrodružství
Dnes nás navštívila divadelní společnost DIVADÉLKO DO ŠKOL s představením "Africké dobrodružství aneb o cestovateli Emilu Holubovi" - velmi pěkné, poučné a vtipné představení! Těšíme se na další divadlo.
2.10.2012 · Lenka Štěpánová
...
Vnitřní řád školní družiny (.pdf)

3.9.2012
PLATBA ŠD
Přihlášením dítěte do ŠD ( zápisním lístkem ) vzniká nárok na poplatek, který činí 200.- Kč/ za měsíc.

Poplatek za období ZÁŘÍ - PROSINEC – tj. 800.- Kč, uhraďte prosím, nejpozději do konce září a to platbou na č. účtu naší školy 128 418 369 kód banky 0800, variabilní a specifický symbol bude číslo vašeho dítěte, které Vám upřesní vychovatelky jednotlivých oddělení. ( lze použít převod z účtu, složenkou, servisem 24, internet banking).

Poplatek za období LEDEN – ČERVEN – tj. 1200.- Kč, uhraďte prosím nejpozději do konce ledna stejným způsobem. ( lze použít převod z účtu, složenkou, servisem 24, internet banking)

V případě dotazů se obraťte na vedoucí vychovatelku ŠD Lenku Štěpánovou.
28.11.2011 · Lenka Štěpánová
Režim dne školní družiny
Režim dne školní družiny - podrobně zde
28.11.2011 · Lenka Štěpánová
Přehled akcí ŠD na rok 2011/12
Plán akcí ŠD na 2011/12
26.9.2011 · Lenka Štěpánová
Akce na září: Zrcadlové bludiště
V úterý 13.9., ve čtvrtek 15.9., v pátek 16.9. a v úterý 20.9. jsme se vypravili na prodlouženou vycházku do ZRCADLOVÉHO BLUDIŠTĚ v Galerii Butovice. Nikdo nezabloudil, zato jsme si užili spoustu legrace před zrcadly, na zpáteční cestě jsme se zastavili na sportovním hřišti s prolézačkami. Vycházka se povedla a už se těšíme na další společné akce.
19.9.2011 · Lenka Štěpánová
Únor 2011 ve školní družině

V únoru proběhla v naší školní družině výtvarná soutěž " KOUZELNÁ ZIMA ".
Zúčastnilo se všech osm oddělení, společné práce jsme vystavili na nástěnkách ve vestibulu školy. Nejhezčí dílo se nám vybrat nepodařilo, každý obrázek byl prostě kouzelný.Sladkou odměnu dostal každý malíř.

Ve středu 9. února nám děti, které navštěvují DRAMATICKÝ KROUŽEK, předvedly své představení v kinosále školy. Představení se líbilo a sklidilo velký potlesk, těšíme se na další.

Celodružinová akce karneval
V pátek 18.února jsme pořádali jako každý rok " KARNEVAL SE ZÁBAVNÝM PROGRAMEM ", o který se nám postarala divadelní společnost Zlatý klíč. Tentokrát soutěžila oddělení. Také jsme si zatancovali a vybrali nejhezčí masky - z každého oddělení dívku a chlapce. Karneval se nám povedl, tak zase za rok !

2.3.2011 · Lenka Štěpánová
Listopad a prosinec 2010 ve školní družině

15. listopadu 2010 se uskutečnilo v kinosále divadelní představení "O statečném vojáčkovi a malé tanečnici", přijela nám zahrát divadelní společnost VYSMÁTO. Představení se nám moc líbilo.

5. prosince 2010 nás jako každým rokem navštívil MIKULÁŠ,ČERT A ANDĚL s nadílkou. Děti si připravily obrázky a básničky pro Mikuláše. Čerta se někteří trošku báli a zlobivci slíbili, že se polepší - tak uvidíme, jak splní své sliby.

V prosinci všechna oddělení ŠD vyráběla různá přáníčka, ozdobičky na stromeček, svíčky a oblíbené perníkové chaloupky na Vánoční prodejní trh, který proběhl společně s vystoupením žáků naší školy.

20. prosince 2010 nás opět navštívila divadelní společnost ZLATÝ KLÍČ a shlédli jsme představení "Vánoce se Zlatým klíčem". Krásné představení plné písniček a koled s veselým čertíkem Péťou. Představení se nám moc líbilo, zpívali jsme koledy .

Vychovatelé ŠKOLNÍ DRUŽINY přejí rodičům a dětem v roce 2011 mnoho úspěchů a pevné zdraví !

Od 3. ledna máme v 8. oddělení novou paní vychovatelku JARMILU MATIČKOVOU, paní vychovatelka Eva Šimečková odešla na mateřskou dovolenou.

10.1.2011 · Lenka Štěpánová
Co nás čeká ve školním roce 2010/11
Plán akcí ŠD na 2010/11
11.10.2010 · Lenka Štěpánová
Vzdělávací a výchovný program
Obsah vzdělávacího programu školní družiny
Výchovný program školní družiny
1.9.2010 · Lenka Štěpánová
Akce školní družiny - duben a květen 2010
NÁVŠTĚVA BECKilandu
V úterý 20.4 2010 navštívilo VII. oddělení s pí. vychovatelkou Danielou dětské zábavní centrum BECKiland na Zličíně. Odpoledne jsme si pěkně užili, vyzkoušeli jsme všechny atrakce, škoda jen, že to tak rychle uteklo.

ČARODĚJNICE
Ve čtvrtek 29.4.2010 se konala jako každý rok celodružinová akce "ČARODĚJNICE". Zábavné odpoledne plné soutěží, které jsme zakončili opékáním vuřtů. Moc jsme si pochutnali na vuřtech a vysoutěžili sladkosti. Bezva odpoledne!

PRÁCE V KERAMICKÉ DÍLNĚ
V dubnu jsme vyráběli v keramické dílně pod vedením paní keramičky dáreček pro maminku ke Dni matek. Byla to miska a moc se všem poveda.

NÁVŠTĚVA BECKilandu
Ve středu 20.5.2010 navštívilo I. a VI. oddělení s pí. vychovatelkou Renatou a Danou dětské zábavní centrum BECKiland. Pohráli jsme si v bludišti, na prolézačkách, klouzačkách, zaskákali jsme si na trampolínách, projeli jsme se vláčkem, na motokárách, vyzkoušeli jsme prostě všechno. Krásné odpoledne, už se těšíme na příští rok.

DIVADLO
Ve čtvrtek 20.5.2010 se konalo divadelní představení plné písniček "Pověz mi čížečku", které nám přijela zahrát divadelní společnost ZLATÝ KLÍČ. Představení se moc líbilo.
13.6.2010 · Lenka Štěpánová
"Bezpečná 13" - celodružinová akce
Ve čtvrtek 15. dubna jsme navštívili akci radnice Prahy 13 "Bezpečná 13". Shlédli jsme výcvik služebních policejních psů a koní, historický šerm a helikoptéru. Děti si vyzkoušely roli záchranáře, hasiče a policisty, prohlédly si techniku a vybavení. Soutěžily o zajímavé ceny a odměny, vyzkoušely své znalosti a dovednosti získané ve škole a zájmových kroužcích. Přes nepříznivé počasí se akce vydařila a dětem se moc líbila.
19.4.2010 · Lenka Štěpánová
Návštěva BECKilandu
Návštěva BECKilandu V pondělí 29. března navštívilo III. a IV. oddělení dětské zábavné centrum BECKiland na Zličíně. Od 14.00 hod. do 16.00 hod. jsme si zařádili na prolézačkách, skluzavkách, trampolínách a skákadlech. Zahráli jsme si stolní fotbálek, hokej, šplhali na cvičnou stěnu - zkrátka super odpoledne! :-) Prohlédněte si foto.
12.4.2010 · Lenka Štěpánová
Divadelní představení
Ve čtvrtek 18.března nás opět navštívila divadelní společnost VYSMÁTO :-D s představením "O zimní královně,skřítkovi Tazinovi a hledání ztraceného jara " divadlo se nám moc líbilo a těšíme se na dálší vysmáté zážitky. :-))
19.3.2010 · Lenka Štěpánová
Celodružinová akce - karneval!
karneval Jako každým rokem proběhl v pátek 28.února 2010 karneval ŠD se zábavným programem. Divadelní společnost Zlatý klíč nám zajistila program plný soutěží,písniček a tancování. Děti si vyrobily krásné masky a vychovavelé vyhodnotili čtrnáct nejhezčích, z každého oddělení dívku a chlapce. Karneval měl velký úspěch, těšíme se na další rok.

Vítězné masky:
1.oddělení : Áca Ristič -TOREADOR, Kačka Kalistová -VODNICE
2.oddělení : Anička Králová -CHALOUPKA NA KUŘÍ NOŽCE, Vašek Jindrák -RYTÍŘ
3.oddělení : Terezka Prokopová -BERUŠKA, Jakub Postředník - HUSITA
4.oddělení : Nikolka Fůrová - HULA HOP TANEČNICE, Jakub Doktor -ČMELÁK
5.oddělení : Honza Sysel - ŘÍMSKÝ VOJÁK, Míša Trenklerová -ROZKVETLÁ LOUKA
6.oddělení : Dan Kobza -KUCHAŘ, Anetka Matějková - ZDRAVOTNÍ SESTŘIČKA
7.oddělení : Bára Smrčková - PRINCEZNA, Michal Holoubek - PIRÁT
Prohlédněte si foto.
11.3.2010 · Lenka Štěpánová
Podzim ve školní družině
Stojíme na prahu Vánoc, tak, prosím, dovolte malé ohlédnutí za letošním podzimem ve školní družině. Z přehršle akcí vzpomeneme například návštěvu divadelníků a podzimní pouštění draků, které má v naší družině již letitou tradici a je velmi populární. Nabízíme, pro lepší představu, i pohled do jednoho běžného dne v životě naší družiny. Přejeme veselé Vánoce!
14.12.2009 · Lenka Štěpánová
Mikuláš
Ve čtvrtek 3. prosince nás v každém oddělení družinky navštívil MIKULÁŠ a ČERT. Čerta jsme se trošku báli, hlavně zlobivci, kteří byli na čertovském úpise. Slíbili jsme, že budeme hodnější a dostali jsme nadílku. Záběry z akce můžete vidět v naší fotogalerii.
8.12.2009 · Lenka Štěpánová
Podzim ve školní družině
ZÁŘÍ - Divadelní představení
Ve čtvrtek 24.9. proběhlo v kinosále divadelní představení "O ČERVENÉ KARKULCE", hrála divadelní společnost "VYSMÁTO", představení se moc líbilo. Těšíme se na další v prosinci.

ŘÍJEN - Drakiáda, BECKiland
V říjnu jsme pořádali "DRAKIÁDU" na prodloužených vycházkách.
V pondělí 26.10. navšívilo III: a IV. oddělení ŠD Dětské zábavné centrum "BECKiland" na Zličíně. Odpoledne jsme si moc užili na všech atrakcích, škoda jen že to tak rychle uteklo.

LISTOPAD - Jak se řídí škola
Ve čtvrtek 12.11.proběhla v kinosále beseda s panem ředitelem naší školy. Děti si připravily otázky a pan ředitel odpovídal. Beseda měla veliký úspěch.

18.11.2009 · Lenka Štěpánová
Školní družina - rodičovský dotazník spokojenosti.
Rodičovský dotazník spokojenosti.
1.6.2009 · Lenka Štěpánová
Čarodějnické odpoledne
Ve středu 29.dubna jsme pořádali ,,Čarodějnice", odpoledne plné soutěží a her s opekáním vuřtů. Na školní zahradě se soutěžilo, proběhla také výtvarná soutěž ,,Ubytuj čaodějnici". Malovali jsme křídou na chodník. Obrázky se moc povedly, ocenili jsme šest nejhezčích. Akce se povedla, vuřty dětem chutnaly a všichni jsme si zábavné odpoledne velice užili.
Záběry z akce můžete vidět v naší fotogalerii.
30.3.2009 · Lenka Štěpánová
Návštěva Beckilandu
Dne 26.3.2009 bylo I., II., V. a VI. oddělení v zábavném dětském centru Beckiland. Děti se vyřádily na megašplhadle, trampolínách, želatinovém kopci, v adrenalinovém parku, funshoot aréně, jungle expresu, dobrodružné jeskyni a na motokárách. Moc se nám tam líbilo.
30.3.2009 · Lenka Štěpánová
Karneval v ŠD
Dne 12.3.2009 byl v naší školní družině KARNEVAL se zábavným programem.Ten nám zajistila divadelní společnost Zlatý klíč.
Karneval se vydařil ,dětem se program líbil. Nejvíce povedená maska byla SOVA -Radky Křížové
Dále jsme ocenili : SNĚHULÁK-Nikola Pavlíková
MAKOVÁ PANENKA-Míša Černá
LESNÍ VÍLA-Fredy Kucserová
ŠACHOVÁ FIGURKA VĚŽ- Jan Sysel
MIMOZEMŠŤAN-Irina Dujakovič
PASÁČEK OVCÍ-Áca Ristič
PRINCEZNA-Lenka Trojanová
PIRÁT-Jakub Postředník
KVĚTINOVÁ VÍLA-Natálka Vytřísalová
ROBOT-Michal Pražák
RYTÍŘ-Aner Hadžič
ČERNOKNĚŽNÍK- Vojta Pantoflíček
Děkujeme za krásné masky a zase za rok.
Záběry z akce můžete vidět v naší fotogalerii.
30.3.2009 · Lenka Štěpánová