ŽÁDOST

O UVOLNĚNÍ ŽÁKA

ZE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ

 

 

Údaje o žákovi

Jméno a příjmení žáka

 

Datum narození

 

Třída

 

 

 

Žádám o uvolnění mého syna / dcery (viz. výše vyplněné údaje) z vyučování:

Termín: …………………………………………..

Důvod:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Beru na vědomí, že si moje dítě musí doplnit zameškané učivo samostatně, bez nároku na zvýšenou péči školy.

 

 

 

Datum …………                    Podpis rodičů (zákonných zástupců) ………………………….

 

 

Uvolnění žáka z jedné vyučovací hodiny je v kompetenci vyučujícího učitele, z jednoho školního dne v kompetenci třídního učitele, z více dnů v kompetenci ředitele školy.

Žádost o uvolnění se podává cestou třídního učitele.

 

 

 

 

 

Údaje školy:

 

Datum převzetí žádosti

Vyjádření třídního učitele

Podpis

 

 

 

 

Rozhodnutí

ředitele školy: