Vážení rodiče,

 

děkujeme Vám za Váš velký zájem o dotazníkovou akci ke zjištění Vašich priorit v práci naší školní družiny. Jsme velmi rádi, že Vaše hodnocení dopadlo takto pozitivně a budeme se snažit naši práci dále zlepšovat ve Vámi požadovaném směru.

Kvantifikovaný dotazník s vyznačením nejčastějších odpovědí přikládáme.

 

PhDr. Petr Vodsloň

ředitel školy

 

 

Dotazník pro rodiče – školní družina

 

 

Škála hodnocení:

1

2

3

4

5

Ano

(plně souhlasím)

Spíše ano

(spíš souhlasím)

Ano i ne

(v něčem souhlasím v něčem nesouhlasím)

Spíše ne

(spíš nesouhlasím)

Ne

(plně nesouhlasím)

 

Školní družina  117 respondentů

             

 

 

Ano

Spíše ano

Ano i ne

Spíše ne

Ne

1

Tuto školu jsme pro naše dítě záměrně vybrali i s ohledem na školní družinu (podporovali jsme jeho výběr).

35

25

23

17

17

2

Při rozhodování o výběru školy pro naše dítě bylo pro nás důležité znát, jak zde pracuje školní družina – provoz,samostatné školní herny,náplň činností, pobyt venku

38

39

16

12

12

3

Webová stránka školy obsahuje dostatek informací o školní družině.  103

29

43

19

10

7

4

Školní družina vychází vstříc potřebám rodičů a dětí.

58

42

16

1

0

5

Provozní a organizační řád školní družiny vyhovuje našim potřebám.

71

32

10

1

3

6

Činnosti ve školní družině jsou dostatečně pestré.

44

43

21

6

3

7

Školní družina vychází vstříc potřebám pohybu a odpočinku našeho dítěte.

63

37

14

3

0

8

Oceňujeme, že družina má k dispozici nové dětské hřiště.*

90

15

5

0

2

9

Jsme spokojeni s vybavením školních heren, poskytují dostatek prostoru pro relaxační a zájmovou činnost.*

43

39

17

6

1

10

Školní družina poskytuje pro naše dítě zdravé a bezpečné prostředí.*

56

41

15

2

1

11

Naše dítě nám často vypráví, co nového nebo zajímavého v družině dělalo*.

38

32

24

18

3

12

Uvítali jsme zřízení oddělení s anglickou konverzací pro děti v 1. a 2*. ročníku.

51

9

23

3

8

13

Naše dítě navštěvuje oddělení s anglickou konverzací.*

25

x

x

x

61

14

Vyhovuje nám, když vychovatelka školní družiny trvá na skutečnosti, že dítě musí při obědě sníst alespoň část oběda.

76

16

8

7

10

15

Vyhovuje nám systém objednávání obědů ze 3 nabídek.

104

9

3

0

1

16

Upřednostnili bychom u dětí v 1.a 2. ročníku možnost volby pouze jednoho jídla připraveného s ohledem na tuto věkovou kategorii.*

8

6

8

18

69

17

Chtěli bychom ve školní družině mít možnost více ovlivňovat charakter některých činností.*

19

19

29

26

17

18

Vyhovuje nám kombinace mladších a starších dětí v oddělení školní družiny.

48

27

14

10

18

19

Naše dítě se do školní družiny těší .

66

33

16

2

0

20

Uvítali bychom společné akce rodičů a školní družiny.*

23

20

29

23

15

21

V činnosti školní družiny bychom uvítali i další akce: návštěva divadla, využití školní kuchyňky, tělocvičny, multimediálních učeben ,výlety do přírody aj.*

  37      4         3       0       3

 

výlety – 14

návštěvy divadla – 4

sport  - 6

kino - 3

informatika - 4

22

Naše celkové hodnocení  školní družiny je:*

53

41

15

0

0