rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy · Předměty · Jídelníček
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
158 00 Praha 5 - Nové Butovice
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel@fzsmeziskolami.cz
kancelar@fzsmeziskolami.cz
nová budova pro 1. stupeň, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou multimediálních laboratoří, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou tělocvičen, poklepem zvětšíte
první stupeň
ještě jednou první stupeň
na druhém stupni
biologický kroužek - králíci, potkani, činčily, křečci, morčata, rybičky, papoušci, chameleon, ...
jídelna, poklepem zvětšíte
na lyžařském kursu v Postalmu (Rakousko), poklepem zvětšíte
paleontologická vycházka (Prokopské údolí, lom Mušlovka), poklepem zvětšíte
v Radotínském údolí na poznávacím výletě, poklepem zvětšíte
nález hlavonožců na paleontologickém výletě (Prokopské údolí, Kovářovic mez), poklepem zvětšíte
v přírodě chutná, poklepem zvětšíte
FZŠ Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322, Praha 5 - Nové Butovice
Dějepis
Dějepisná olympiáda 42. ročník – 2012/2013
Tematické zaměření ročníku: „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“
(s využitím vzdělávacích oblastí Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) a Jazyk a jazyková kultura (Český jazyk a literatura)

Doporučená literatura

Pro vyšší kola se využívá i doporučená literatura z předchozích postupových kol.

školní kola:
Je možné čerpat z kterýchkoli platných učebnic pro základní školy (na základě Věstníku MŠMT) i z jiných zdrojů.

okresní kola:
Kolektiv autorů: Dějiny českých zemí v obrazech od pravěku po současnost. Nakl. Albatros, Praha 2006 (pouze kapitoly odpovídají tématu ročníku; je možné použít jednosvazkové vydání i původní čtrnáctidílnou řadu Dějiny v obrazech)

krajská kola:
Skopová, K.; Vondrušková, A.: České zvyky a obyčeje. Nakl. Albatros, Praha 2005 (i jiná vydání)

celostátní kolo:
Langhammerová, J.: Lidové zvyky. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004 (a další vydání)
23.10.2012
Dějepisná olympiáda 41. ročník - 2011/2012
Tematické zaměření ročníku: „V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení“
Témata, kterých se letošní ročník dotýká, jsou: Numizmatika
Platební prostředky a jejich vývoj - předmincovní platidla, starověká, středověká, novověká a moderní platidla
Funkce platebních prostředků v procesu společenské směny od minulosti po současnost
Vznik a užívání platidel v závislosti na sociálně ekonomickém vývoji společnosti

Doporučená literatura:
Pro vyšší kola se využívá i doporučená literatura z předchozích postupových kol. školní kola:
Je možné čerpat z kterýchkoli platných učebnic pro základní školy (na základě Věstníku MŠMT) i z jiných zdrojů.
okresní kola:
Kolektiv autorů: Dějiny českých zemí v obrazech od pravěku po současnost. Praha: Albatros, 2006. (pouze kapitoly, které odpovídají tématu ročníku; je možné použít jednosvazkové vydání i původní čtrnáctidílnou řadu Dějiny v obrazech)
krajská kola: Cribb, J.: Peníze. Praha: Fortuna Print, 1993
31.10.2011
Vědomostní soutěž pro žáky druhého stupně o Apple iPad
http://soutez.magni.cz/
31.10.2011
28. říjen – Den, kdy vzniklo Československo
28. říjen – Den, kdy vzniklo Československo
31.10.2011
Historie odpadu - projekt EVVO
Historie odpadu (.ppt)
11.1.2011
Dějepisná olympiáda 40. ročník - 2010/2011
Tematické zaměření ročníku: „Ve zdraví i v nemoci“ (Od šamana po penicilin)
Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol

• Prehistorie výskytu nemocí a jejich léčení
• Řecko, Řím a lékařství
• Středověká medicína
• Dějiny lékařství – doba pobělohorská do roku 1740
• Dějiny lékařství – od osvícenských reforem do roku 1918
• Dějiny lékařství - od první republiky do poválečného období
• Objevy a objevitelé – pokroky v medicíně

Doporučená literatura
Kolektiv autorů: Dějiny českých zemí v obrazech od pravěku po současnost. Praha: Albatros, 2006.
(pouze kapitoly, které odpovídají tématu ročníku;je možné použít jednosvazkové vydání i původní čtrnáctidílnou řadu Dějiny v obrazech)
Lesný, I.: Slavní lékaři. Praha: Fragment, 1994.
Svobodný, P., Hlaváčková, L.: Dějiny lékařství v českých zemích. TRITON, 2004.
12.10.2010
Dějepis - pracovní listy, prezentace - 6. ročník
Pravěký hrob (odkaz)
Lovci mamutů (odkaz)
Umění Říma (.ppt)
Starověký Řím 2 (.ppt)
Starověký Řím 1 (.ppt)
Opakujeme starověk (.ppt)
Starověká Čína (.ppt)
Opakování - Mezopotámie (.ppt)
Řím - test (.rtf)
Starověké řecko - Alfa omega kvíz (.ppt)
Dějepis - Pračlověk - tabulka (.doc)
Dějepis - Vývoj člověka - obrázky (.ppt)
Chceš se stát římským občanem? (.ppt)
26.3.2012
Dějepis - pracovní listy, prezentace - 7. ročník
Vražda Václava III. (odkaz)
Břetislav a Jitka (odkaz)
Vyvraždění Slavníkovců (odkaz)
Drahomíra a Ludmila (odkaz)
Metodějův hrob (odkaz)
Cyril a Metoděj (odkaz)
Velká Morava - gombík (odkaz)
Tajemství Libušina soudu (odkaz)
Praotec Čech (odkaz)
Středověká Evropa (.pdf)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/901425-z-rodu-premyslovcu/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/880555-z-rodu-lucemburku/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1068830339-od-krale-holce-po-jagellonce/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169631969-stity-kralovstvi-ceskeho/
Dějepis - správné řešení samostatné práce pro 8.ročník na téma husitství.
Vypátrej, kdo to je (.doc)
Jak to bylo - pravěk a středověk (.ppt)
1.1.2011
Dějepis - pracovní listy, prezentace - 8. ročník
Dějepis - Vzestup Anglie (.doc)
Renesanční architektura v Čechách (.ppt)
K novým obzorům (mořeplavba) - řešení (.doc)
Česká kultura na přelomu 19. a 20. stol. (.ppt)
České národní hnutí v revoluci (.doc)
17.5.2010
Dějepis - pracovní listy, prezentace - 9. ročník
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek-videogalerie-novy-prehled-1623/
Druhá světová válka (.pdf)
http://www.kratkadlouhacesta.cz/
Pád carismu (ruské revoluce)(.ppt)
Pád carismu (ruské revoluce) - pl (.doc)
Vývoj po roce 1945 (.ppt)
Německo - vzestup Hitlera (.doc)
Cesta k rozbití ČSR v roce 1938 (.ppt)
Politické dějiny I. republiky (1929 - 1938) (.ppt)
První republika (.doc)
Vznik ČSR (.ppt)
Kultura a věda v 1. republice (.ppt)
Československo v letech 1945-1989 (.pdf)
17.5.2010