rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy· Předměty · Jídelníček
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
158 00 Praha 5 - Nové Butovice
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel@fzsmeziskolami.cz
kancelar@fzsmeziskolami.cz
FZŠ Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322, Praha 5 - Nové Butovice
Jak se učit
Zásady efektivního studia aneb jak se učit:

- učte se malé části látky najednou (pro naučení 10 slov potřebujeme 3 opakování, pro naučení 20 slov 30 opakování)

- okamžitě kontrolujte úspěšnost, co nejdříve opakujte a prověřujte míru zapamatování

- krátká pauza prospívá učení (cca. 10 minut každých 50 minut)

- oceňte sami svůj pokrok, chvalte se

- stanovujte si dosažitelné cíle, neodrazujte prvními neúspěchy sami sebe od další činnosti

- strukturujte si látku logicky, vyhledávejte a učte se souvislosti

- zopakujte si látku nejpozději do 1 hodiny po prvním učení

- učte se dopředu, před zkoušením si pak projděte to, co už umíte, neučte se novému

- strach, agrese působí útlum při učení, důležitý je klid

- pozitivně se motivujte pro učení, přece chcete něco umět

- látku je dobré si nejdříve projít, určit souvislosti, náročnost, podstatné a nepodstatné informace – toto nám pomůže látku rozdělit na menší celky. Ty potom číst asi po jedné stránce, okamžitě po dočtení knihu zavřít, a snažit se zopakovat vlastními slovy. To, co zůstalo nezapamatováno, označit v knize (textu) barevně

Najděte si svůj způsob učení. Důležité je zdvojování informací, využívání svých předností:

- vizuální typ – měl by si namalovat a zobrazit, co si přečte

- akustický typ – měl by si předříkávat nahlas, využívat nahrávek

- motorický typ – obtížně zapamatovatelné si má zapsat (pohyb rukou), při učení chodit, procházet se

Čisté typy se vyskytují zřídka, proto je nutné metody pamatování kombinovat.

13.4.2010 · Kateřina Pavezová