rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy · Předměty · Jídelníček
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
158 00 Praha 5 - Nové Butovice
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel@fzsmeziskolami.cz
kancelar@fzsmeziskolami.cz
nová budova pro 1. stupeň, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou multimediálních laboratoří, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou tělocvičen, poklepem zvětšíte
první stupeň
ještě jednou první stupeň
na druhém stupni
biologický kroužek - králíci, potkani, činčily, křečci, morčata, rybičky, papoušci, chameleon, ...
jídelna, poklepem zvětšíte
na lyžařském kursu v Postalmu (Rakousko), poklepem zvětšíte
paleontologická vycházka (Prokopské údolí, lom Mušlovka), poklepem zvětšíte
v Radotínském údolí na poznávacím výletě, poklepem zvětšíte
nález hlavonožců na paleontologickém výletě (Prokopské údolí, Kovářovic mez), poklepem zvětšíte
v přírodě chutná, poklepem zvětšíte
FZŠ Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322, Praha 5 - Nové Butovice
Chemie
Otázky orientačního zkoušení z chemie pro žáky 9.A na 20.10.
(Přepsala vyučující, případné chyby nebo nepřesné formulace budou rozebrány během výuky.)
1. Co ovlivňuje chemické reakce.
2. Jak dělíme chemické reakce podle energie.
3. Co je to chemická vazba a co u ní vzniká?
4. Řekněte 3 věci o solích.
5. Vlastnosti a využití hydroxidu vápenatého.
6. Čím je tvořena jednoduchá a dvojná vazba.

- bonus názvosloví
- písemný test 22.10.
16.10.2015
Otázky orientačního zkoušení z chemie pro žáky 9.A na 13.10. (Veronika)
(Přepsala vyučující, případné chyby nebo nepřesné formulace budou rozebrány během výuky.)
1. Od které soli je pojem:
porcelán
modrá skalice
plnivo papíru
ledek
cement
2. Vlastnosti a využití fluoru.
3. Vysvětli neutralizaci kyselin.
4. Co určuje elektronegativita.
5. Jak vznikají ionty a podle čeho je nabitý iont.
6. Co je to chemická reakce.
+ bonus od paní učitelky - názvosloví
9.10.2015
Otázky orientačního zkoušení z chemie pro žáky 9.A na 8.10. (Radek)
(Přepsala vyučující, případné chyby nebo nepřesné formulace budou rozebrány během výuky.)
1.Jak se nazývá iont s kladným a záporným nábojem?
2.Kdy vzniká iontová vazba a nepolární?
3.Vysvětli pojmy: chemická sloučenina, molekula,....
4.Jaké charakteristické vlastnosti mají iontové sloučeniny?
5.Jak se dělí kovalentní vazby?
6.Názvosloví.
7.10.2015
Otázky orientačního zkoušení z chemie pro žáky 9.A na 17.9. (Denisa)
(Přepsala vyučující, případné chyby nebo nepřesné formulace budou rozebrány během výuky.)
1. Halogeny - charakteristika.
2. Urči názvosloví halogenidů.
3. Atom - stavba.
4. Halogeny - vlastnosti a využití.
5. Otázky - čím klesá reaktivita halogenů?
- nejreaktivnější prvek z halogenů?
- co ovlivňuje reaktivitu halogenů?
6. Rozdíl mezi anorganickou a organickou chemií.

16.9.2015
Otázky orientačního zkoušení z chemie pro žáky 9.A na 15.9. (Týna)
(Přepsala vyučující, případné chyby nebo nepřesné formulace budou rozebrány během výuky.)
1.Popiš stavbu atomu.
2. Vysvětli pojmy: molekula, sloučenina, chemická vazba, chemická rovnice.
3. Co to znamená elektronegativita, jak se značí?
4. Jak jsou uspořádány periody a skupiny v periodické tabulce.
5. Jaké jsou podmínky vzniku chemické vazby?
6. Atomy stejného prvku mají stejný počet počet protonů, mohou se však lišit počtem neutronů. Jak nazýváme tyto odlišné druhy jednoho prvku?

11.9.2015
Chemie - pracovní listy, prezentace a pod.
Laboratorní práce z chemie - protokol
Chemická olympiáda - souhrnné informace
1.10.2009