rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy · Předměty · Elektronická ŽK
Společensky odpovědná organizace 2016
Škola se podílí na projektech financovaných EU projekty financované EU
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Adresa: Mezi Školami 2322/1,
Stodůlky, 158 00 Praha 5
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel(zavinac)fzsmeziskolami.cz
kancelar(zav)fzsmeziskolami.cz
Strom přání
fb
http://www.skaktis.cz/
Integrační centrum Praha
http://www.detizdravipraha.cz
nová budova pro 1. stupeň, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou multimediálních laboratoří, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou tělocvičen, poklepem zvětšíte
první stupeň
ještě jednou první stupeň
na druhém stupni
biologický kroužek - králíci, potkani, činčily, křečci, morčata, rybičky, papoušci, chameleon, ...
jídelna, poklepem zvětšíte
na lyžařském kursu v Postalmu (Rakousko), poklepem zvětšíte
paleontologická vycházka (Prokopské údolí, lom Mušlovka), poklepem zvětšíte
v Radotínském údolí na poznávacím výletě, poklepem zvětšíte
nález hlavonožců na paleontologickém výletě (Prokopské údolí, Kovářovic mez), poklepem zvětšíte
v přírodě chutná, poklepem zvětšíte
Fakultní základní škola PedFUK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Mezi Školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Archiv - aktuality, akce ve šk. roce 2017/2018
Ocenili jsme tvrdou práci v angličtině
zs zs zs zs zs Ještě před prázdninami mohli žáci 4. a 5. tříd naší školy zúročit své znalosti a dovednosti ve dvou anglických soutěžích. V literární soutěži čtvrťáci psali, čím chtějí být a proč a zda pro to mohou něco dělat už nyní. Nejlépe hodnoceny byly práce těchto žáků: 1. Daniela Batelková (4.C), Klára Batelková (4.C), Daria Dorofeeva (4.B), 2. Raouf Alazani Saeed (4.D), Kateřina Hůzlová (4.D), 3. Armin Tsaturyan (4.B), Tatiana Sýkorová (4.D). Přejeme všem dětem, aby se jim jejich sny o budoucím povolání splnily :-)
Páťáci se formou komiksu snažili vyjádřit děj vlastního jednoduchého příběhu na téma Shopping nebo Parkour. Nejvyšší příčky obsadily příběhy se zajímavými zápletkami, jejichž autory (a ilustrátory) byli 1. Kristýna Vaňharová (5.D), 2. Jáchym Žilina a Matěj Holeček (5.C), Kateřina Štusáková (5.D), 3. Eleonora Ilkov a Jaroslav Sedláček (5.D), Kristina Shymon (5.D).
V soutěži Reading and Listening Competition zaměřené na receptivní řečové dovednosti si žáci vyzkoušeli, jak rozumí psanému a mluvenému slovu nad rámec učebnicových ukázek. Rozhovoru o tom, jak se nejlépe učit, ani záludných otázek o Jupiteru se nezalekli a všichni soutěžící dosáhli výborných výsledků. Nejúspěšnějšími řešiteli byli mezi čtvrťáky 1. Martin Alger (4.A), 2. David Vedral (4.D) a 3. František Hrubý (4.C) a mezi páťáky 1. Štěpán Hrdý (5.D), 2. Jana Totoc (5.D) a 3. Diana Komani (5.A).
Soutěžící převzali ocenění z rukou pana ředitele, který jim popřál mnoho dalších úspěchů.
26.6.2018 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Úspěch ve výtvarné soutěži Blízká setkání s netopýry
Výtvarné soutěže se zúčastnilo 100 žáků mateřských a základních škol, kteří zaslali 94 soutěžních prací. Obrázky byly hodnoceny ve třech věkových kategoriích. V každé kategorii byly vybrány tři nejzdařilejší práce. Kromě toho porota udělila také zvláštní ceny mimo uvedené kategorie za zajímavý nápad či kompozici.
3. kategorie 12 – 14 let:
(celkem 12 prací)
1. místo: Karolína K., FZŠ Mezi školami 2322, Praha 5 – Nové Butovice
2. místo: Eliška L., FZŠ Mezi školami 2322, Praha 5 – Nové Butovice
3. místo: Kamila B., FZŠ Mezi školami 2322, Praha 5 – Nové Butovice
zvláštní cena: Aliaksandra S., FZŠ Mezi školami 2322, Praha 5 – Nové Butovice
Děkujeme všem účastníkům výtvarné soutěže a výhercům gratulujeme!
Pozvánka na vyhlášení výsledků
26.6.2018 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Závěrečné projekty z Aj
Žáci 9.A, 9.B a 8.B vytvořili na hodinách anglického jazyka krásné závěrečné projekty na téma "Summer" a "Life in Prague".
zs zs zs zs
26.6.2018 · Mgr. Iva Bilá
SBĚR PAPÍRU 2017/2018
Výsledky sběru papíru, který proběhl dne 18.05.2018
26.6.2018 · Mgr. Jana Jarošová
Projekt STAVITELÉ MĚSTA
V dubnu absolvovali žáci devátých ročníku ekologický výukový program STAVITELÉ MĚSTA II. Žáci pracovali nejen ve škole, ale vyrazili i do terénu, kde absolvovali řadu badatelských aktivit. V terénu si vyzkoušeli práci s termokamerou, experimentálně si ověřili vliv zeleně na prašnost ovzduší, jaké retenční vlastnosti mají různé povrchy, apod. Zjistili, jak je okolí školy schopné odolávat negativním klimatickým jevům a navrhli vhodná adaptační opatření.
Vybraní zástupci tříd představili své návrhy odborné komisi na Magistrátu hl. m. Prahy (12.6.2018), kde soutěžili s dalšími pražskými školami.
S hrdostí Vám oznamuji, že naši deváťáci vyhráli 1. místo a finanční odměnu pro školu v hodnotě 8 000 Kč, pro realizaci některého z adaptačních opatření. Tímto způsobem chci zároveň poděkovat všem zúčastněným žákům, za jejich osobní nasazení, aktivitu a nápady.
Jedno mé OBROVSKÉ DĚKUJI, patří především žákům, navštěvujícím seminář z biologie, kteří při tvoření prezentace opětovně zhodnotili návrhy svých spolužáků a vybrali ty nejlepší, i z pohledu jejich realizovatelnosti v okolí naší školy.
Fotografie z akce v naší fotogalerii.
14.6.2018 · Mgr. Jana Jarošová
FZŠ má talent
Dne 1.6. 2018 v rámci Dne dětí proběhla na naší škole soutěž ve volné disciplíně FZŠ má talent 2018.
Celé soutěže se účastnilo až 30 dětí z 2. stupně a každý předvedl nadstandardní výkon! Žákům se akce líbila a bylo vidět, že si ji užívají stejně jako soutěžící. Celá akce byla zakončena grandiózním finále, do kterého postoupilo 5 finalistů a o vítězi nakonec rozhodly hlasy mladého lidu. Na 5. místě se umístila Nasťa Atapina z 9.A, na 4. místě se umístila Adriana Pískatá ze 7.A, na 3. místě se umístil Tomík Nguyen ze 7.B, na 2. místě se umístila Lana Halilovič ze 6.A a 1. místo s naprostou převahou hlasů obsadil Daník Le z 8.B.
Všem finalistům blahopřejeme a doufáme, že si své ceny náležitě užijí. Rovněž děkujeme všem účinkujícím a porotcům, protože bez nich by ta soutěž nemohla vzniknout. Dále děkujeme klukům Murinovi Wolfovi za vytvoření diplomu pro naší soutěž a Maxovi a Michalovi za skvělý workshop pro děti o grafice, který probíhal paralelně se soutěží.
Ještě je důležité poděkovat pořadatelům celé akce, jmenovitě třídě 9.A a panu učiteli Chaldilovi a paní učitelce Pískaté za organizaci celé akce. Na závěr patří velký dík všem učitelům za trpělivost a pomoc při uvolňování daných žáků kvůli soutěži, a v neposlední řadě patří velké dík panu řediteli a oběma jeho zástupcům za umožnění celé této akce.
Fotografie z akce v naší fotogalerii.
14.6.2018
Prázdninový kurz českého jazyka
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Mezi Školami 2322/1 – Praha 13 pořádá ´Prázdninový kurz českého jazyka´. Kurz proběhne ve FZŠ Mezi Školami ( v hlavní budově) od 20.08.2018 – 31.08.2018 vždy od pondělí do pátku.
Kurz probíhá ve dvou rovinách:
- základní komunikační dovednosti v českém jazyce
- doučení a procvičení české gramatiky.
Kurz má za cíl zlepšit porozumění a komunikaci žáků v českém jazyce a umožnit jim úspěšné zvládnutí školní docházky. Kurz je určen žákům – cizincům ve věku 6 - 13 let a je pro žáky zdarma. Výuka bude probíhat vždy od 8:30 hod. – 11:30 hod. Strava není zajištěna. S sebou: přezůvky, pastelky, svačinu + pití. Přihláška zde.
4.6.2018 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy
Rozšiřující předměty pro budoucí 6. ročníky, druhý cizí jazyk
Nabídka rozšiřujících předmětů pro budoucí 6. ročníky
Druhý cizí jazyk (Nj, Rj, Šj,...?)
23.5.2018
Odpověď na dotaz k nákladům na zavedení GDPR
Odpověď ředitele školy na dotaz k nákladům na zavedení GDPR do praxe školy
23.5.2018
PROJEKT „NENECH TO BÝT“ – ANONYMNÍ INFORMOVÁNÍ O ŠIKANĚ VE ŠKOLE
Žáci naší školy i jejich rodiče mají nyní možnost anonymně informovat vedení školy o šikaně a jiných problémech v kolektivu, a to prostřednictvím neziskového internetového projektu „Nenech to být“, který vznikl ve spolupráci Linky bezpečí, pedagogicko – psychologických poraden a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Systém je zdarma přístupný na adrese https://nntb.cz. Při vyhledávání školy je třeba zadat název „FZŠ PedF UK Mezi Školami“.
Věříme, že tento projekt naší škole pomůže zefektivnit odhalování problémů spojených se šikanou již na jejich počátku a urychlit tak jejich řešení.
23.5.2018 · Ivana Kuranianová
Pozvánka na informační schůzku rodičů žáků budoucích 6. tříd - 24.5. v 16:30 hod.
V Praze dne 16. května 2018

Vážení rodiče,
zveme Vás na informační schůzku rodičů žáků budoucích 6. tříd. Schůzka se uskuteční půl hodiny před třídními schůzkami: 24. května 2018 od 16:30 v kinosále školy.
Účelem schůzky je představit Vám třídní učitele budoucích šestých tříd a dát Vám podrobnou informaci o obsahu a formách učení druhému cizímu jazyku (němčina, španělština, ruština). Dále Vám představit náš projekt rozšiřujícího předmětu, jehož volbou si žáci specializují všeobecné vzdělávání z hlediska svých zájmů a představ o zaměření svého dalšího vzdělání.
Na schůzce budete mít možnost diskutovat s kompetentními pedagogickými pracovníky školy o vzdělávání Vašich dětí na druhém stupni základní školy.
16.5.2018 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
příměstský tábor Podrobnosti...
02.05.2018
Zápis do 1. ročniku školního roku 2018/19 - rozhodnutí
Seznam přijatých a nepřijatých žáků
20. dubna 2018 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
krouzky
KLÍČEK OPĚT VE ZLATÉM PÁSMU
parte Dne 24.3. proběhlo krajské kolo soutěže Školních pěveckých sborů za kraj Praha. DPS Klíček z FZŠ Mezi Školami zde nemohl chybět a získal po pečlivé a náročné přípravě zlaté pásmo. K tomu obdržel i pochvalu poroty za krásný jemný zvuk sboru.
Klíček na podzim bude slavit 20 let svého založení. Připravuje se na velký koncert v závěru roku, kde by se měli potkat všichni jeho bývalí členové a společně si zazpívat a zavzpomínat na okamžiky dávno uplynulé. Všem zpěváčkům patří velká gratulace a poděkování za skvělý výkon.
2.4.2017 · Alena Panochová - sbormistr
DOREMIFA 2018 – hudební amatérská soutěž
Konala se 15.3. na radnici naší MČ. Z naší školy se zúčastnilo 16 žáků a flétnový soubor Notečka. Soutěž probíhala v několika kategoriích podle zaměření a podle věku.
Kategorie Zpěv
1. místo: Nella Hradcová (2.D)
Veronika Sejvalová (3.B)
3. místo: Ema Braunerová (3:B)
Zvláštní ocenění za skvělý výkon: duo Daniela a Klára Batelkovy
Kategorie Flétna
1.místo: Kamila Prokůpková (4.B)
2. místo: Tadeáš Máca (5.A)
3. místo: Barbora Velflová (1.B)
David Karpeles (1.B)
Daniela Batelková (4.C)
Úspěšní byli i naši budoucí spolužáci z MŠ Havaj, kteří obdrželi 1. a 3. místo.
Minikapely
Flétnový soubor Notečka – získal s převahou zlaté pásmo
Nejen vítězové, ale všichni účastníci si vedli skvěle, patří jim velká gratulace a poděkování za to, co dělají ve volném čase.
2.4.2017 · Alena Panochová - sbormistr
Přípravný kurz pro předškoláky.
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Mezi Školami 2322/1, Praha 5 - Stodůlky – Praha 13 pořádá Přípravný kurz pro předškoláky.
Kurz proběhne ve FZŠ Mezi Školami ( v hlavní budově) od 04.04. – 20.06.2018 vždy ve středu od 15:00 – 16:30 hodin.
Kurz je zaměřen nejen na zdokonalování komunikačních dovedností u budoucích žáků 1. tříd, ale také na rozvoj postřehu, pozornosti, smyslového vnímání, logického myšlení a na zdokonalování jemné motoriky a matematické představivosti.
Kurz je určen žákům – cizincům, kteří nastoupí ve školním roce 2018/2019 do 1. třídy naší školy.
S sebou: přezůvky, svačinu + pití.
Přihláška ke stažení zde.
3.3.2018 · Anna Vaculíková
krouzky
23.1.2018 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy
Sportovní soutěže na naší škole
V prvním pololetí šk. roku 2017/18 se naše škola zúčastnila pěti soutěží POPRASKU s následujícími výsledky:
přespolní běh – 8.9. třída, dívky……………….2. místo
florbal-4.5. třída chlapci…………………………..3. místo
florbal-8.9. třída dívky……………………………..2. místo
basketbal- 8.9. třída dívky………………………..1. místo a postup do krajského kola /březen/
2.1.2018 · Mgr. Libuše Tumová
Zemřela paní Danuše Putíková
parte S lítostí oznamujeme, že zemřela bývalá vychovatelka naší školní družiny, paní Danuše Putíková. Pracovala u nás od roku 2007 do roku 2014, později se s ní žáci mohli setkávat jako s prodavačkou ve školním bufetu.
Vzpomínáme a vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalým.

Bývalí kolegové - pracovníci školy.
20.12.2017
Foto z vánočních slavností
Podvečerní vánoční slavnosti proběhly v atriu školy v úterý 12.12. Na nich vystoupili naši žáci s písničkami, koledami a scénkami s vánoční tématikou. Naše škola byla poctěna velkým zájmem z řad rodičů a přátel školy.
Fotografie z vánočních slavností v naší fotogalerii.
13.12.2017
Primátorská vánočka a vánoční slavnosti
Tradiční soutěž v pletení vánoček, které se zúčastnila tříčlenná družstva z každé třídy 2. stupně, se uskutečnila v pondělí 11. prosince.
Žáci si s paní primátorkou Krnáčovou, panem starostou Vodrážkou, místostarostkou Plesníkovou, předsedkyní Školské rady paní Kvapilovou a panem ředitelem školy Vodsloněm zasoutěžili v pletení vánoček. Vánočky pak paní kuchařky upekly a žáci 1. stupně vybrali hlasováním 3 nejlepší. Vítězné družstvo odpoledne přijala na magistrátě paní primátorka. Žáci jí předali vánočku, kterou si sama upletla.
Vítězné 3 žákovské vánočky budou vydraženy na vánočních slavnostech, ostatní vánočky budou mít rodiče žáků a přátelé školy možnost ochutnat na podvečerních vánočních slavnostech.
Podvečerní vánoční slavnosti uspořádáme v atriu školy v úterý 12.12. od 16:30 hod. Na nich vystoupí naši žáci s písničkami, koledami a scénkami s vánoční tématikou. Na vánoční slavnosti všechny srdečně zveme.
Fotografie z akce Primátorská vánočka v naší fotogalerii.
11.12.2017
krouzky
11.12.2017 · PaedDr. Alena Panochová, sbormistr a dirigent
Minigolfový turnaj měl pokračování
Další oddělení školní družiny se 29.11. zúčastnily minigolfového turnaje v Galerii Butovice.
Fotografie z akce v naší fotogalerii.
7.12.2017 · Mgr. Miroslav Vaculík
Slavnostní vyhlášení výsledků vlastivědné soutěže žáků 4. a 5.tříd
Slavnostní vyhlášení výsledků vlastivědné soutěže žáků 4. a 5.tříd proběhlo 4.12. v kinosále.
Fotografie z akce v naší fotogalerii.
7.12.2017 · Mgr. Hana Prytulczyková
Třeťáci přivítali Američana
zs zs Před příchodem vánočního období žili žáci třetích tříd návštěvou vrstevníka ze Spojených států. Toho jim ve škole představil jejich spolužák, za kterým americký kamarád Logan přiletěl. Protože návštěva byla dlouho plánovaná, žáci se zejména v hodinách angličtiny na setkání poctivě připravovali. Někteří pak doma pro Logana vyrobili dárečky s česko-anglickými nápisy, které si nový kamarád s nadšením odvezl do Pennsylvanie.
Během velmi očekávaného dopoledne žáci ukázali, jak jejich běžná hodina angličtiny vypadá a jak v tomto jazyce umí komunikovat. Zároveň se od stejně starého rodilého Američana dozvěděli, v čem je jiná americká škola a co se mu líbí na naší škole.
Děti vytvořily plakát s fotografiemi a vlastními komentáři, který jim bude vydařenou akci připomínat. Obě strany doufají v další příjemné setkání se spoustou zajímavých poznatků.
4.12.2017 · Veronika Mrázková
Škola pořádá sbírkovou akci pro FOD - Klokánek
Vážené děti, rodiče, prarodiče. Pojďme spojit síly pro dobrou věc. Škola pořádá sbírkovou akci pro FOD - Klokánek.
http://www.klokanek-sterboholy.cz/cz/kontakt/
Sběrová akce se uskuteční 8.12.2017 formou rychlosběru od 7:30 - 9:00 hod. u zadního vchodu školy. Chtěli bychom s Vaší pomocí nasbírat co nejvíce prostředků pro děti a jejich hlídací tety.
Tentokrát Klokánek nežádá o finanční prostředky, ale o vyřazené botičky, bačkůrky a oblečení po dětech, od spodního prádelka po bundičky, čepice a rukavice. Budou vděčni za cokoliv a v jakékoliv velikosti, protože děti mají od miminek po 18ti leté.
A z čeho by měly radost jejich hlídací tety (neboť by tak ušetřily finance zase pro děti), tak to je vše do domácnosti. Klokánek funguje na principu bytu ve kterém jsou čtyři děti a hlídací tety, které se po týdnu střídají a zajištují dětem model rodiny.
Co nejvíce ocení - dětské jednorázové pleny 3,4,5, vlhčené ubrousky, instantní kaše, krupička, sunar 2, beba 2, dětské čaje, jary, vytírací prostředky, toaletní papíry, prostředky na podlahu, WC čističe, zubní pasty pro děti, prášek či gel na praní, aviváž, technické ubrousky, Savo, Sanytol, kuch. utěrky, sprchové gely, šampony, kapesníky, kartáče na vlasy, gumičky a sponky do vlasů. Dále pak školní věci jako gumovací pera plus náplně, pera Tornádo, desky na sešity, štětce ploché i kulaté, lihové fixy tenké, zmizíky, kreslící karton A4, nůžky dětské i velké pro větší děti, vodovky, pastelky, fixy.
Věříme, že se rádi s námi zapojíte pomoci dětem bez domova.
30.11.2017 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy
Minigolfový turnaj v Galerii Butovice
Děti navštěvující školní družinu se účastní minigolfového turnaje v Galerii Butovice.
Fotografie z akce v naší fotogalerii.
29.11.2017 · Mgr. Miroslav Vaculík
Florbalový turnaj POPRASK
Naše škola uspořádala dne 19.11. florbalový turnaj POPRASK Praha 13. Zúčastnilo se celkem 39 týmů a přes 360 dětí.
Výsledky naší školy: 4.-5.roč. Chlapci 3.místo , 6.-7.roč. Chlapci 4.místo, Dívky 5.místo 8.-9.roč. Chlapci 8.místo, Dívky 2.místo
Fotografie z akce v naší fotogalerii.
29.11.2017 · Mgr. Miroslav Vaculík
Vlastivědná soutěž pro žáky 4. a 5. tříd
V listopadu se uskutečnil další ročník vlastivědné soutěže pro žáky 4. a 5.tříd naší školy. Soutěž probíhá ve dvou kolech. Prvního se zúčastnili všichni žáci 4. a 5. tříd, do druhého postoupili nejúspěšnější řešitelé z každé třídy. Žáci čtvrtých tříd, pro které je vlastivěda novým předmětem, odpovídali na otázky týkající se České republiky. Děti z pátých tříd se pochlubily svými znalostmi české historie.
Vyhlášení výsledků s předáváním odměn proběhne v pondělí 4.12. o velké přestávce v kinosále.
Komu se vedlo nejlépe? V kategorii čtvrtých tříd po součtu bodů z obou kol je na 1.místě J. Děcký, G. Fiedlerová, K. Heringová a K. Prokůpková. Druhé místo - D. Batelková, J. Hamouzová a F. Šuk. Třetí místo obsadily D. Dorofeeva a L. Koňáková. Páté třídy - 1.místo obsadil M. Holeček, 2.místo A. Pucholtová a T. Wasserbauerová, 3.místo F. Adam a V. Hrach.
Všechny děti prokázaly velmi dobré znalosti, pracovaly s chutí - nezbývá, než jim popřát mnoho dalších úspěchů v podobných soutěžích.
Fotografie z akce v naší fotogalerii.
28.11.2017 · Mgr. Hana Prytulczyková
Bubenická skupina z Japonska - TOKARA - v naší škole!
V rámci týdne Japonské kultury "Japan Week" u nás vystoupila tradiční bubenická skupina z Japonska - TOKARA.
Fotografie z akce v naší fotogalerii.
23.11.2017 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Informativní schůzka k lyžařskému kurzu
Vážení rodiče,
informativní schůzka k lyžařskému kurzu se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2017,
v 18.30 hod. v učebně č. 227 - zeměpis.
19.11.2017 · Mgr. Libuše Tumová
Vyhlídka Ctirad stojí za to
Ve středu 15.11. vyrazila třída 6.A poznávat geologické pozoruhodnosti Prokopského údolí. Povídali jsme si o exotické minulosti období prvohor i o novodobém dění v tomto nám blízkém okolí. Ušli jsme celkem 12 km a byli odměněni i pověstnou třešničkou na dortu - až neskutečně nádhernou podívanou na panorama Prahy z pověstné vyhlídky Ctirad nad Zlíchovem.
Fotografie z akce v naší fotogalerii.
16.11.2017 · Mgr. Jaromír Frič, třídní učitel 6.A
Australské dny - Profesia days 25.10.-26.10. 2017
Ve dnech 25.10. a 26.10. probíhala akce Australské dny v rámci Profesia Days. Žáci 9. tříd mohli poprvé nahlédnout do zákoutí pracovního a studijního světa a dozvědět se něco zajímavého o různých možnostech studia a výjezdů do zahraničí. Žáci na akci jeli ve středu 25.10. za doprovodu dvou učitelů.
Celá akce se setkala s úspěchem a žáci se dozvěděli velmi zajímavé informace o jejich budoucích možnostech v rámci cizích jazyků. Navštěvovali různé workshopy, semináře a rovněž měli i soukromé rozhovory se zástupci vystavovatelů.
Fotografie z akce v naší fotogalerii.
http://australskedny.cz/
30.10.2017 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Akce školní družiny
V úterý 17.10. navštívilo 2. oddělení školní družiny Motýlí dům v budově hračkářství Hamleys. Všichni jsme byli nadšeni a výlet se nám moc líbil. Za odměnu za výborné chování nás v hračkářství svezli na kolotoči a sklouzli jsme se na tobogánu. Výlet byl prostě báječný.
Fotografie z akce v naší fotogalerii.
Ve středu 18.10. navštívilo 7. a 12. oddělení sportovně zábavné centrum na Zličíně TOBOGA. Vyzkoušeli jsme všechny atrakce - prolézačky, skákadla, trampolíny .....
Unavení, ale spokojení jsme se vrátili do školy. Výlet se nám vydařil.
Fotografie z akce v naší fotogalerii.
24.10.2017 · Lenka Štěpánová, vedoucí vychovatelka ŠD
Školní družina v době voleb
Z důvodu VOLEB je v pátek 20.října 2017 ŠKOLNÍ DRUŽINA celý den na NOVÉM PAVILONU.
Děkujeme za pochopení
12.10.2017 · Lenka Štěpánová, vedoucí vychovatelka ŠD
Školní knihovničky
Vážení rodiče, přátelé školy, žáci,
máte doma knížky nebo časopisy, které již nepotřebujete? Nemáte srdce je vyhodit bez dalšího užitku?
Darujte je prosím škole! V následujícím období budeme zřizovat volně přístupné školní knihovničky, které budou umístěny na chodbách a také v novém pavilónu školy.
Děkujeme za všechny budoucí čtenáře.
5.10.2017 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy
Mobilní aplikace Elektronická žákovská knížka spuštěna
Informace pro žáky a rodiče žáků druhého stupně:
Od dnešního dne (4.10.2017) je spuštěna mobilní aplikace Elektronická žákovská knížka pro systémy Android, iOS a Win10. Přihlašovací údaje jsou stejné jako přes webové rozhraní.
Rodiče žáků, kteří si nevyzvedli přihlašovací údaje do EŽK na úvodních třídních schůzkách (14.9.2017) si je mohou vyzvednout u třídních učitelů.

mobilní aplikace
4.10.2017 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
SPORTOVNĚ NAUČNÝ DEN
Občané pro Prahu 13, z. s., Sbor dobrovolných hasičů Třebonice, FZŠ Mezi Školami a Městská část Praha 13 jako spolupořadatel akce pořádají SPORTOVNĚ NAUČNÝ DEN - nejen pro děti - v sobotu 23. 9. 2017 od 10 do 17 hodin.
Sraz před školou v 10 hodin. Jedná se o tradiční, již 10. ročník oblíbené akce celých rodin.
Pozvánka, podrobnosti.
20.9.2017 · PaedDr. Alena Panochová
WIFI síť pro žáky FZŠ Mezi Školami
WIFI síť pro žáky FZŠ Mezi Školami - pravidla
18.9.2017 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Provoz ve vstupním prostoru školy
Na základě zvýšení bezpečnostního standardu vstupu do školní budovy vydávám následující opatření s platností od 1. září 2017:
13.9.2017 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Nabídka mimoškolní činnosti pro Školní rok 2017/2018
Burza mimoškolní činnosti se uskuteční ve čtvrtek 14.9. od 16:00 hod. ...podrobnosti.
11.9.2017 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Bezplatné kroužky pro děti, které navštěvují školní družinu
V tomto školním roce budou otevřeny pro děti, které navštěvují školní družinu tyto bezplatné kroužky.
11.9.2017 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy
Elektronická žákovská knížka
Vážení rodiče a žáci,
na 2. stupni začínáme ve škole používat elektronickou žákovskou knížku (EŽK), kde budete mít možnost sledovat průběžně výsledky vzdělávání.
Adresa: fzsmeziskolami.bakalari.cz(bez www). Pro vstup je třeba mít uživatelské jméno a heslo, které Vám bude předáno na třídní schůzce 14.9.2017.
1. Každý žák bude mít uživatelské jméno a heslo. Uložte si ho, bude sloužit ke vstupu do systému i pro další roky. Při ztrátě je nutné kontaktovat zástupce ředitele Mgr. Petra Kubičku, heslo si uživatel nemůže změnit sám.
2. Učitelé budou zapisovat známky průběžně, každá známka bude zaznamenána v EŽK nejdéle do týdne po jejím udělení.
3. Učitel může z malých známek – např. aktivita, dom. úkoly, vedení sešitu apod. vytvořit jednou za měsíc/čtvrtletí jednu souhrnnou známku, tímto způsobem mohou být zapisovány i některé známky z výchov a volitelných předmětů.
4. Žáci budou mít i nadále běžnou žákovskou knížku, která ale bude primárně sloužit ke komunikaci s rodiči.
Setkáte-li se s potížemi, obraťte se na kubicka@fzsmeziskolami.cz
Vysvětlivky k průběžné klasifikaci-váha známky jsou zde.
30.8.2017 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Vítání prvňáčků ve fotografii
Několik fotografií z akce ve školní fotogalerii.
4.9.2017 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Informace k zahájení školního roku
4.9.2017 bude v 8:00 hod.zahájen školní rok 2017/2018.
První den bude pouze jedna vyučovací hodina.
Od 5.9.2017 mají žáci 1. stupně vyučování od 8:00 hod. - 11:45 hod., žáci 2. stupně od 8:00 hod. - 12:40 hod. Od čtvrtka se vyučuje dle rozvrhu.
4.9.2017 se vydávají obědy od 11:00 - 13:00 hod.
30.8.2017 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy
krouzky
30.8.2017 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy