rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy · Předměty · Jídelna · Jídelníček
Společensky odpovědná organizace 2016
Strom přání
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
158 00 Praha 5 - Nové Butovice
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel(zavinac)fzsmeziskolami.cz
kancelar(zav)fzsmeziskolami.cz
fb
Sportovní klub Aktis Praha
Integrační centrum Praha
Školní bufet provozuje společnost Pohoda o.s., provozovatel mléčného baru Bílá vrána Happy Snack
http://www.detizdravipraha.cz
nová budova pro 1. stupeň, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou multimediálních laboratoří, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou tělocvičen, poklepem zvětšíte
první stupeň
ještě jednou první stupeň
na druhém stupni
biologický kroužek - králíci, potkani, činčily, křečci, morčata, rybičky, papoušci, chameleon, ...
jídelna, poklepem zvětšíte
na lyžařském kursu v Postalmu (Rakousko), poklepem zvětšíte
paleontologická vycházka (Prokopské údolí, lom Mušlovka), poklepem zvětšíte
v Radotínském údolí na poznávacím výletě, poklepem zvětšíte
nález hlavonožců na paleontologickém výletě (Prokopské údolí, Kovářovic mez), poklepem zvětšíte
v přírodě chutná, poklepem zvětšíte
Společensky odpovědná organizace 2016
FZŠ Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322, Praha 5 - Nové Butovice
Archiv - aktuality, akce ve šk. roce 2015/2016
Provoz ve vstupním prostoru školy
Na základě zvýšení bezpečnostního standardu vstupu do školní budovy vydávám následující opatření s platností od 1. září 2016:
Vstup do budovy pro žáky, kteří začínají vyučování první vyučovací hodinou, je možný od 7:40 do 8:00 hodin. Poté jsou vchodové dveře uzamčeny.
Vstup do budovy ráno při nástupu do vyučování je povolen pouze žákům, ne doprovázejícím rodičům. Výjimkou je období prvních dvou vyučovacích týdnů v příslušném školním roce, kdy je povolen vstup i rodičům doprovázejícím svoje děti – žáky prvních tříd, vstup rodičům žáků 1. tříd je v prvních dvou týdnech školního roku povolen do prostoru šaten až ke skříňkám.
Vstup rodičů a ostatních dospělých do budovy při vyzvedávání dětí po skončeném vyučování a činnosti ve školní družině je povolen po nezbytnou dobu do vestibulu. Do vestibulu školy není povolen vjezd na kolečkových bruslích, ani vnášení koloběžek, kol apod., vjezd kočárků pouze do prostoru zádveří.
Žáci, kteří zapomněli klíček od své skříňky, čekají ve vestibulu školy do zazvonění v 8:00, teprve poté jim vrátná otevře skříňku univerzálním klíčem. O otevření skříňky se provede písemný záznam.
27.6.2016 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Výlet na hrad Točník
bf bf Dne 8.6. třídy 1.D a 2.B vyrazily na výlet s pohádkovým programem. Hned u vchodu se každé třídy ujala pohádková postava: 1.D Popelka, 2.B Šípková Růženka. Provázely pak děti po celé dopoledne. Společně plnily různé úkoly, navštívily vystoupení kouzelníka, šermířů, prohlédly si některá starší řemesla, projely se na ponících a nakonec se setkaly s drakem. Dětem se výlet moc líbil, počasí bylo nádherné a všichni už začali vnímat pomalu přicházející prázdniny!
15.6.2016 · Světlana Múllerová, Alena Panochová
Mléko za poloviční ceny
Od 13. 6. 2016 do konce června dotované školní mléko za polovinu ceny. Platí do vyprodání všech zásob. Podrobnosti...
15.6.2016
Výlet třídy 8.B na Karlštejn
Osmý červnový den se naše osmá třída vydala na tolik očekávaný výlet. V doprovodu našeho dějepisáře pana učitele Malíka se dal očekávat výlet s hodně překvapivým a tajemným nádechem. Věděli jsme, vlastně jen to, že cíl naší akce je na královském hradě Karlštejn. Originální scénář sluncem prosvíceného dne psal pan učitel Malík spolu s paní učitelkou Říčkovou. Toto duo tak drželo otěže nad naší třídou po celý den. Celý článek... , video z výletu...
13.6.2016 · Lucie Janoušková a Tereza Tykvová
Prázdninový kurz českého jazyka
Kurz proběhne ve FZŠ Mezi Školami (v hlavní budově) od 22.8.2016 – 2.9.2016 vždy od pondělí do pátku. Podrobnosti a přihlášku naleznete zde (.pdf).
5.6.2016 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Mírový běh Prahy 13
bf bf bf

Ve čtvrtek 19.5.2016 se naše škola zúčastnila Mírového běhu Prahy 13 organizovaného společností „Peace Run International“, zaštítěného paní místostarostkou Plesníkovou. Žáci z jednotlivých škol běželi formou štafetového běhu od ZŠ Kuncova, přes Trávníčkovu, Brdičkovu a doběhli k nám.
Štafetovou pochodeň jsme od žáků FZŠ Brdičkova přebírali v Centrálním parku a donesli jsme ji k nám. Naše běžce vybrané z 5. tříd, doplněné celou 1.B (ti měli trať pochopitelně kratší) přivítali čtvrťáci a páťáci na školním hřišti. Čekání a těšení na běžce žákům zpříjemnil pan učitel Línek s jeho kytarou. Na závěr si všichni účastníci oběhli za štafetovou pochodní čestné kolečko.
22.5.2016 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Den matek ve 2.B
bf bf Ve FZŠ Mezi Školami ve 2.B si děti ke svátku maminek připravily besídku. Jelikož hrají na flétnu, utvořily pásmo z písniček, básniček a flétnového vystoupení. V závěru po společném zpěvu všech přítomných maminkám popřály a předaly malou kytičku v květináči. Maminky odcházely spokojené s úsměvem na tváři.
17.5.2016 · PaedDr. Alena Panochová, třídní uč. 2.B
Celopražská pěvecká soutěž BubbleStar
bf bf 4. – 5. 5.2016 proběhl 3. ročník celopražské pěvecké soutěže BubbleStar. Z naší školy se zúčastnila dvě děvčata: Alena Janoušková (6.A) a Barbora Smrčková (7.A). V každé kategorii účinkovalo 33 soutěžících, konkurence byla velká, tréma obrovská. Zpěv na mikrofon za doprovodu karaoke vyžadoval hodně odvahy. Přesto dívky obstály. Bára se dokonce probojovala do první desítky. Příští rok se pokusíme dostat ještě výš.
10.5.2016 · PaedDr.Alena Panochová
Krajská přehlídka školních pěveckých sborů
bf bf

16.4. proběhl XXVII.ročník této soutěžní přehlídky. Náš Klíček nemohl chybět. Velmi svědomitě a pečlivě se připravoval a vyplatilo se to. Získal zlaté pásmo i s pochvalou od poroty za pěkný výraz. Děti se konečně při vystoupení usmívaly!
26.4.2016 · PaedDr.Alena Panochová, sbormistr
Metodický dohled nad školou v přírodě.
bf V termínu 19. – 26. dubna probíhá druhý běh školy v přírodě s environmentálním obsahem, která je finančně dotována Fondem životního prostředí ČR. Tentokráte vyjeli žáci 4.B a 4.D doplněni o 4 žákyně ze 6. ročníku. V tomto školním roce vyjelo tedy z naší školy celkem 80 žáků, kteří měli část předmětu Přírodověda ve čtvrtém ročníku odučenu v přírodním prostředí. Stejně jako v prvním běhu zaplatí rodiče za týdenní pobyt svého dítěte 2160,- Kč a Fond životního prostředí přispěje na každého žáka dalšími 2 tisíci.
Ve čtvrtek 21. dubna vyjela za žáky na metodický dohled skupina pod vedením zástupkyně starosty dr. Plesníkové. Žáci přijali svou bývalou učitelku dr. Plesníkovou radostně a ona se za chvíli skutečně vrátila do své předchozí práce a ukazovala žákům přírodní zajímavosti a vysvětlovala, vysvětlovala… Spolu s ní se metodického dohledu zúčastnili předseda školského výboru Zastupitelstva p. Bobysud, radní p. Drábek, vedoucí odboru školství p. Mošovský, předsedkyně školské rady naší školy pí. Kvapilová a ředitel školy. Kontrolní skupina se shodla na tom, že podmínky mají žáci na Kozlu skvělé, žáci jsou aktivní, spokojení a zajímavý program školy v přírodě je plněn.
24.4.2016 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Zpřísnění bezpečnostních opatření v ŠD
Vážení rodiče,
v rámci zpřísnění bezpečnostních opatření ve školní družině Vás prosíme o dodržování těchto instrukcí:
  • Rodič si žáka vyzvedává dle písemných informací uvedených v zápisním lístku (žák odchází s doprovodem nebo sám).
  • Pokud bude žák odcházet sám ze ŠD jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít vypsaný formulář o uvolnění ze ŠD podepsaný rodičem (k vyzvednutí ve vrátnici, u vychovatele, na stránkách školy).
  • Vedoucí kroužku vyzvedne žáky na kroužek osobně v oddělení školní družiny, tam je po ukončení kroužku přivede zpět, pokud žák neodchází sám domů.
Žáky,kteří odcházejí ze školní družiny v jinou dobu, než je uvedena v zápisním lístku, není možné uvolnit na základě telefonického zavolání, emailu nebo SMS zprávy!!!

Děkujeme za pochopení
24.4.2016 · Bc. Lenka Štěpánová, vedoucí vychovatelka
Butovický zvoneček 2016
bf bf bf

V minulém týdnu se uskutečnil 17.ročník tradiční soutěže v sólovém zpěvu Prahy 13. Naše škola měla hojnou účast: Patrik Mareš, David Joza, Petr Karel Jedlička, Eleonora Ilkov, Sofije Halilovič, Alena Janoušková, Barbora Smrčková, Anastasiya Atapina a Barbora Vaculíková. Žáci vybojovali tato skvělá místa:
1.místo - Eleonora Ilkov (3.D), Barbora Vaculíková (9.B)
2.místo – Sofije Halilovič (4.C)
3.místo – David Joza (2.B), Barbora Smrčková (7.A)
Gratulujeme všem vítězům a zejména děvčatům na 1.místě. Zazpívají si totiž ještě jednou na slavnostním koncertě vítězů na radnici Prahy 13 ve čtvrtek 21.4. od 18 hodin. Srdečně vás zveme.
20.4.2016 · PaedDr. Alena Panochová, učitelka HV
ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA
V dubnu jsem se zúčastnila Krajské konference hromadného stravování. Programem byla prevence obezity a kardiovaskulárních chorob a s tím spojené naplňování výživových doporučení a norem v oblasti školního stravování. S potěšením jsem zjistila, že naše škola má v tomto směru roční náskok.
V loňském roce mě vedení školy oslovilo s návrhem zapojit naši školu do projektu ,,Zdravá školní jídelna“. Hlavní prioritou projektu je ovlivňování výživových zvyklostí dětské populace v souladu se zásadami správné (zdravé) výživy.
Na jedné straně panovaly značné obavy, zda méně tradiční potraviny děti přijmou. Pohanka, kuskus, jáhly, více luštěnin, ryb, zeleniny, méně cukru, méně soli, odlišná kombinace jídel. Budeme schopny nové suroviny ve velkém množství uvařit? Seženeme nové receptury a normy? Neztratí naše jídelna své strávníky? Na straně druhé projekt dozorovaný Státním zdravotním ústavem a snaha stravovat naše děti pestřeji a hlavně zdraví prospěšněji. Nebylo co řešit, pustili jsme se tedy do projektu.
A protože víme, že dítě musí neznámé jídlo minimálně 10x ochutnat aby přijalo novou chuť, nastal dlouhý proces postupného seznamování strávníků s méně tradičními potravinami. Proces hledání nových chutných receptur a v neposlední řadě výchova dětí ke zdravému životnímu stylu.
Nyní po roce mohu říci, že naše jídelna nabízí dětem plnohodnotnou a soudě podle přídavků také chutnou stravu. Aniž by v jídelníčcích chyběly tolik oblíbené omáčky.
Ráda bych tímto poděkovala všem našim učitelům, že se v rámci výuky na projektu podílejí. Zároveň patří veliký dík a obdiv našim paním kuchařkám, že překonaly počáteční obavy z neoblíbenosti, profesionálně se zhostily nové výzvy a dokáží v prvotřídní kvalitě nejen zdravě uvařit, ale také naše děti zdravě a chutně nakrmit.
20.4.2016 · Pavlína Krátká, ved. ŠJ
Nová autorka nejen v rodném jazyce
bf Velkou výzvou pro naše žáky bylo napsání anglického příběhu. Název zněl „A SPOOKY STORY“- Creative writing challenge. Žáci měli za úkol napsat příběh s fantazijním obsahem.
Organizátorem soutěže byl Class Acts – sdružující bilingual families v celé Praze (pro děti, z dvojjazyčných rodin), které plynně hovoří Anglicky a Česky. Do soutěže se z naší školy zapojili žáci z osmých tříd a jedna žákyně z deváté třídy.
Celá soutěž byla dělena do 4 kategorií. Naši žáci byli hodnoceni dohromady v kategorii 7.-9. tříd + střední školy. Z celkového počtu více než 300 prací byl obrovský úspěch naší žákyně z deváté třídy: ZLATUŠE NEKOLOVÉ, která byla vybrána jako jedna z 15 v její kategorii. Celý článek...
15.4.2016 · Mgr. Marcela Pískatá, Mgr. Karel Chladil
koncert 2016
Úspěch v Chemické olympiádě
Žákyně naší školy Anička Le Nhat dosáhla skvělého úspěchu v krajském kole Chemické olympiády kategorie D (52. ročník). V obrovské konkurenci gymnazistů obsadila 11. místo, mezi žáky základních škol byla první. Velká gratulace!
7.4.2016 - Mgr. Helena Suchá
Projekt Obědy Dětem
Nezisková organizace Drab Foundation zajišťuje projekt Obědy Dětem. Cílem projektu je zajistit teplé jídlo žákům s tíživou finanční situací. Takto v minulém roce zajistila obědy v celkové hodnotě 940.253,- Kč.
Momentálně rozšiřuje působnost a chtěla by vás tímto také oslovit. Žákům, kteří nemohou docházet na školní obědy z finančních důvodů, nabízí plné financování této služby. Podrobnosti...
6.4.2016
Jarní cyklus přípravných dílniček
Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat s vašimi dětmi na jarní cyklus přípravných dílniček. Na jednotlivé dílničky se nemusíte předem hlásit, všechny začínají v 16.00 hod. Poslední dílnička 8.6. je spojena s první informační třídní schůzkou. Na této dílničce již budou děti rozděleny do tříd, poznají svého třídního učitele (učitelku) a svoji paní vychovatelku. Těšíme se na vás! Podrobnosti, plakát...

bf
5.4.2016 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele
Úspěch v matematické soutěži
Koncem března proběhlo na ZŠ Barrandov (Chaplinovo nám.) obvodní kolo 39. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda. Velmi pěkného umístění dosáhli žáci pátého ročníku naší školy - Andrea Fiedlerová a Daniel Futo. Se 14 body z možných patnácti obsadili oba 4. místo v rámci Prahy 13. Gratulujeme!
6.4.2016 · Mgr. Jaromír Frič
Čteme společně pohádky aneb čtenářský maraton ve školní knihovně
bf 30. březen 2016 v naší školní knihovně probíhal ve znamení čtenářské dílničky, kdy žáci 9.B a 8.A četli mladším spolužákům známé i méně známé pohádky českých autorů. Samozřejmě byla připravena i čtenářská soutěž.
Vítězové se mohli radovat z pěkných pohádkových knížek. Společně jsme zjistili, které pohádky máme rádi, které rádi sledujeme v televizi a jestli se u knížky setkáváme se svými sourozenci, rodiči a prarodiči. Všichni jsme se dobře pobavili a těšíme se na další společné čtení.
31.3.2016 · Mgr. Ivana Hamplová
Škola v přírodě s environmentálním programem v termínu 7. 3.–14. 3. 2016
bf bf bf

Žáci IV.A a IV.C FZŠ Mezi Školami vyjeli jako první v termínu 7. 3.–14. 3. 2016 na školu v přírodě s environmentálním programem. Téma školy v přírodě „My a příroda kolem nás“ bylo naplňováno čtyřmi hlavními tématy: les, voda, odpady a biodiverzita. Penzion Kozel ve Vrchlabí byl skvělým zázemím pro uskutečnění akce. Celý článek najdete zde...
29.3.2016 · Mgr. Kateřina Stuchlíková, koordinátorka EVVO
PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ 2016
14. a 15.března se uskutečnilo setkání malých i větších recitátorů v rámci obvodu Prahy 5 a 13. V každé ze čtyřech věkových kategorií jsme měli vítěze školního kola. Proběhlo koncem února a bylo skvělé zjištění, kolik dětí se přišlo pochlubit.
V obvodním kole si recitátoři nevedli vůbec špatně. Ocenění poroty získal ve II. kategorii Marc Sportiello a ve IV kategorii Ondřej Wotawa. Postup do celopražské přehlídky si vybojovala ve III. kategorii Alena Janoušková. Krajské kolo proběhne ve dnech 23.-24.4. 2016 v DDM Spirála, Praha 8. Držíme palce!
21.3.2016 · Libuše Tumová
Několik včerejších fotografií ze školy v přírodě na chatě Kozel (4.A a 4.C)
bf bf bf

bf bf Tato škola v přírodě je projektem dotovaným Státním fondem životního prostředí ČR. Podrobnosti...
8.3.2016 · Mgr. Kateřina Stuchlíková
Hudební amatérská soutěž DOREMIFA
bf 18.2. proběhl na naší MČ další ročník již tradiční hudební soutěže. Naše škola měla hojné zastoupení a odnesla si i řadu ocenění: Sbor Klíček získal stříbrné pásmo a má ještě co dohánět na hlavní celopražskou soutěž v dubnu. V kategoriích jednotlivců se umístili:
Ve zpěvu
1. místo: David Joza – 2.B; Sofie Halilovič – 4.C
2. místo: Matyáš Niedziela – 2.C; Alena Janoušková – 6.A; Bára Smrčková – 7.A
3. místo: Kamila Prokůpková – 2.B; Eliška Štrbáňová – 5.B
Čestné uznání: Axelle Giordano – 2.B

Ve hře na flétnu
2.místo: Tadeáš Máca – 3.A
3. místo: Hana Půchová – 1.A
Čestné uznání: Jakub Ranš – 3.C

Všem dětem gratuluji a děkuji za skvělou hudební reprezentaci naší školy.
25.2.2016 · Alena Panochová – sbormistr, učitelka HV
Lyžařský kurz - Postalm
Vážení rodiče,
informativní schůzka k lyžařskému kurzu se uskuteční v pondělí 15. února 2016 v 16.30 hod. v učebně č. 227 - zeměpis. Připomínám, že doplatek 3900,- Kč je nutné zaplatit do 18.2.2016 na účet školy 128418369/0800.
3.2.2016 · Libuše Tumová
Husovy stopy na FZŠ Mezi Školami
bf bf bf Naše škola se stala součástí projektu, který má netradiční formou připomenout šestisté výročí od upálení jedné z největších osobností našich českých dějin - Mistra Jana Husa. Podrobnosti...
4.1.2016 · Tomáš Malík
Upozornění pro strávníky-změna výše stravného
Vážení strávníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na základě doporučení zřizovatele – Městské části Praha 13 se od 1.1.2016 bude měnit platba za stravné z důvodu zvyšování cen potravin. Podrobnosti...
14.12.2015 · Pavlína Krátká, vedoucí ŠJ
krouzky
Snížení ceny ochuceného školního mléka
V rámci vánoční akce přinášíme dárek pro všechny! Od dnešního dne došlo ke snížení ceny ochuceného školního mléka na POLOVINU. Podrobnosti... (.pdf)
10.12.2015
Možnost objednání vánočního cukroví
Nabízíme poslední možnost objednání vánočního cukroví, nebo vánoček, objednat můžete ve školním bufetu nebo na tel: 774209920
Vše domácí pravé suroviny – žádné náhražky, možnost volby druhů. Výběr:
Linecké cukroví slepované, zdobené čokoládou, vanilkové rohlíčky, kokosky, sněhové pusinky, vosí hnízda, oválky s kávovou náplní, Masarykovo cukroví (ořechové), išelské dortíčky, kokosové nepečené, ořechové půlměsíčky obalované v cukru a další Cena za 1 kg cukroví 450 Kč
Domácí máslová vánočka 400g 90 Kč/ks
Rozinky, mandle
Objednávky na tel.: 774 209 920
10.12.2015 · S pozdravem Putík - školní bufet
Śkola v přírodě s environmentálním obsahem
Škola v přírodě s environmentálním obsahem pro 4. třídy - prezentace (.ppsx)
5.12.2015 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Starostova vánočka - videopozvánka
Videopozvánka na akci Starostova vánočka je zde
3.12.2015 · PaedDr. Marta Šefčíková
Vánoce, vánoce přicházejí…. A s nimi Starostova vánočka
V úterý 8. prosince 2015 se uskuteční tradiční, v pořadí již 11. ročník Starostovy vánočky. Tříčlenná družstva 2. stupně a VIP hosté v čele se starostou Městské části Praha 13 Ing. Davidem Vodrážkou změří síly v pletení tradiční vánoční pochoutky.
Vítězné vánočky budou vydraženy na vánočních slavnostech FZŠ téhož dne. Těšíme se na Vaši účast.
2.12.2015 · PaedDr. Marta Šefčíková
koncert 2016
Žáci IV.A navštívili 6.11.laboratoř Kids Lab Abrakadabra
Žáci IV.A navštívili 6.11.laboratoř Kids Lab Abrakadabra v Národním technickém muzeu.Po úvodní besedě o významu vody se děti vybavené ochrannými brýlemi a zástěrami pustily do dvou výzkumných misí.První - vyčištění vody,druhá - výroba slizu.Návštěva laboratoře se všem velmi líbila.Poděkování rodičům,kteří nás doprovázeli a vyfotografovali mladé chemiky při provádění pokusů.
Obrázky z akce v naší fotogalerii...
9.11.2015 · Hana Prytulczykova
koncert 2016
Den stromů v lesoparku Cibulka
bf bf bf Děti ze třetích tříd oslavily Den stromů vycházkou do lesoparku Cibulka. Jeli jsme vlakem po trati, které se říká Pražský Semmering. Na Cibulce jsme vylezli na rozhlednu, hledali jsme světové strany buzolou, prohlédli jsme si stavby a sochy v lesoparku, poznávali stromy, stavěli draky z listí, přečetli jsme si pověst "O Zuzaně z Cibulky" a plnili úkoly ve skupinách. Prošli jsme kus Prahy 5 pěšky. Druhý den paní učitelky spočítaly body jednotlivých skupin a vítězné skupiny si rozdělily sladké odměny.
27.10.2015 · Pavla Brunátová
Projekt "Sportuj ve škole"
Asociace školních sportovních klubů České republiky a Klub pevného zdraví VZP si vás dovoluje vyzvat k účasti na společném projektu Sportuj ve škole! Podrobnosti zde:
Dokument 1 , Dokument 2 , Dokument 3 .
20.10.2015
dilnicky 2016
Finanční dotace na sportovní kroužky
Rodiče žáků zapsaných do sportovních kroužků, které organizuje škola, mohou získat, pokud jsou pojištěni u VZP, od zdravotní pojišťovny příspěvek 500,- Kč na pololetí na platbu za kroužek. Týká se to však pouze kroužků, které organizuje škola, resp. její školní sportovní klub (v nabídce mimoškolní činnosti na první straně).
Jak tento příspěvek získat? Naše škola je zaregistrována v sportovním informačním systému Sportongo. Vedoucí školního sportovního klubu, pan Mgr. Miroslav Vaculík, přijme platbu za kroužek (cena je uvedena v nabídce mimoškolní činnosti školy) a přihlášku žáka potvrzenou rodiči včetně příspěvku za člena Asociace školních sportovních klubů ve výši 20,- Kč. Poté může zapsat žáka do Sportongo a systém mu vygeneruje voucher, který předá rodičům k uplatnění u VZP. Vygenerování voucherů bylo celorepublikově spuštěno 8.10.2015.
9.10.2015 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Sportovní odpoledne netradičně
bf bf Naší akci jsme letos uskutečnili již po osmé a pojali ji trochu jinak. Ve spolupráci s Charitou, Farností sv. Prokopa, MČ Prahy 13 a dalších jsme připravili program ke svátku sv. Václava konaného dne 28.9.2015.
Všichni účastníci měli možnost si celý program užít. Dětem se nejvíce líbil orientační běh. Zúčastňovaly se ho celé rodinné týmy nebo dětské skupiny. Měl 8 stanovišť v okolí Slunečního náměstí. Každý obdržel mapu trasy s podrobným výkladem. Téměř všichni bez potíží celou trasu prošli. Na zakladě umístěného obrázku ze života sv.Václava měli soutěžící zodpovědět jednoduché otázky. V cíli děti čekal pamětní list se všemi těmito ilustracemi vytvořené paní Lucií Fričovou, čokoládová medajle a mnoho drobných odměn.
Věřím, že i tentokrát si odpoledne všichni užili a rádi se zúčastní příštího ročníku. Mnohokrát děkuji všem kolegům (Ing.H.Janouškové, Mgr. A.Maršálové-Ečekové, RNDr.J.Maškovi, Ing.V.Panochovi) a dalším za aktivní pomoc.
4.10.2015 · PaedDr.Alena Panochová – předsedkyně OS Občané pro Prahu 13
Škola v přírodě s environmentálním obsahem - 4. třídy
Vážení rodiče,
jak jsme vás informovali na třídních schůzkách 4. tříd, podařilo se nám za pomoci Městské části Praha 13 získat poměrně vysokou dotaci od Státního fondu životního prostředí na Školu v přírodě s environmentálním obsahem, kterou jsme zařadili do našeho školního vzdělávacího programu jako součást vyučování přírodovědě ve 4. ročníku.
Na schůzkách jsme vás informovali o listopadovém termínu, tento termín se nám podařilo posunout do jarních měsíců 2016. Bližší informace o obsahu školy v přírodě, termínu a ceně vám poskytneme na příštích třídních schůzkách, tj.: 26.11. pro všechny 4. třídy v kinosále.
2.10.2015 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Šedesát let ve škole s úsměvem
bf bf Paní učitelka Blanka Fabiánová slavila 24. září krásné 80. narozeniny. Nikdo by tomu ale nevěřil, protože vypadá skvěle, stále se usmívá a je plná energie. A co víc – stále ještě učí! Teď už sice na FZŠ Mezi Školami „jen“ zaskakuje a vypomáhá v družině, ale ještě do loňského roku tam měla částečný úvazek. Ve školství působí paní Blanka Fabiánová bezmála 60 let. Celých 13 let byla ředitelkou Základní školy Truhlářská v Praze 1. Ve FZŠ Mezi Školami učila od roku 1994 do roku 2004 na plný úvazek přírodopis, chemii a později první stupeň. Kolegové ze školy ji s úsměvem označují za něco jako „přírodní úkaz“ a s obdivem oceňují, jak dokáže každého nabít energií. Prý je také jedinou učitelkou, která za přidělení suplování děkuje.
Suplovat měla i 23. září, ale pak se rozhodla přijmout pozvání na radnici. Tam jí k narozeninám popřáli starosta David Vodrážka, místostarostka Marcela Plesníková, vedoucí odboru školství Evžen Mošovský, ředitel školy Petr Vodsloň a jeho zástupkyně Marta Šefčíková. Kromě květin obdržela oslavenkyně plaketu J. A. Komenského za dlouholetou záslužnou práci ve školství s pamětním listem a od školy zlatou brož. K zástupu gratulantů se připojujeme a přejeme paní učitelce pevné zdraví, hodně sil a stále tu dobrou náladu, kterou umí nakazit i své okolí.
23.9.2015 · Samuel Truschka
KLÍČEK s NOTEČKOU ve Mlejně
KLÍČEK spolu s NOTEČKOU se ve čtvrtek zúčastní Festivalu volného času ve Mlejně od 15 hodin.
Pravidelné zkoušky začínají v pondělí 21.září ve 13,15 hod. Těšíme se na nové tváře!
14.9.2015 · Alena Panochová – sbormistr
Sportovně naučné odpoledne
Zveme malé i velké na tradiční akci naší školy, která letos bude mít jinou tvář. V 8.ročníku se stáváme spoluorganizátory s dalšími partnery (např. naší MČ Prahy 13, Střediskem sociálních služeb, Komunitním centrem atd.). Můžete se těšit na orientační běh, překvapení dobrovolných hasičů, skákací hrad, stánky s originálními výrobky, hudební vystoupení a samozřejmě nebudou chybět drobné odměny pro každého.
Setkáme se v pondělí 28.9. na svatého Václava od 14 do 17 hodin na Slunečním náměstí.
Přijďte si užít sváteční odpoledne a obohatit celou rodinu o pěkné zážitky!
Plakát - podrobnosti (.pdf).
14.9.2015 · Alena Panochová – předsedkyně OS
schuzky zari 2015
Zahájení školního roku 2015/2016
1.9.2015 bude slavnostně zahájen školní rok 2015/2016.

1.9.2015 bude výuka probíhat od 8:00 - 8:45 hod.(zahájení školního roku).

1.9. se budou obědy ve školní jídelně vydávat od 11:00 hod. - 13:00 hod.

Školní družina je 1.9. v provozu od 6:30 hod. - 17:30 hod.

2.9.2015 bude výuka probíhat na 1.stupni od 8:00 hod. - 11:45 hod., na 2. stupni od 8:00 hod. - 12:40 hod. Od 3.9. bude výuka probíhat dle řádného rozvrhu hodin.
28.8.2015 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy