rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy · Předměty · Elektronická ŽK
Společensky odpovědná organizace 2016
Škola se podílí na projektech financovaných EU projekty financované EU
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Adresa: Mezi Školami 2322/1,
Stodůlky, 158 00 Praha 5
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel(zavinac)fzsmeziskolami.cz
kancelar(zav)fzsmeziskolami.cz
Strom přání
fb
http://www.skaktis.cz/
Integrační centrum Praha
http://www.detizdravipraha.cz
nová budova pro 1. stupeň, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou multimediálních laboratoří, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou tělocvičen, poklepem zvětšíte
první stupeň
ještě jednou první stupeň
na druhém stupni
biologický kroužek - králíci, potkani, činčily, křečci, morčata, rybičky, papoušci, chameleon, ...
jídelna, poklepem zvětšíte
na lyžařském kursu v Postalmu (Rakousko), poklepem zvětšíte
paleontologická vycházka (Prokopské údolí, lom Mušlovka), poklepem zvětšíte
v Radotínském údolí na poznávacím výletě, poklepem zvětšíte
nález hlavonožců na paleontologickém výletě (Prokopské údolí, Kovářovic mez), poklepem zvětšíte
v přírodě chutná, poklepem zvětšíte
Fakultní základní škola PedFUK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Mezi Školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Aktuality, akce
Plánované akce:
  • Út 11. pro Starostova vánočka - dopol.
    Vánoční slavnosti - 16.30
Pozvánka na Jarmark od třídy 4.D
Pozvánka na Jarmark od třídy 4.D, podrobnosti...
7.12.2018 · Mgr. Světlana Müllerová
Vlastivědná soutěž pro žáky 4.tříd - vyhlášení výsledků
zs zs Vyhlášením výsledků vlastivědné soutěže pro žáky 4.tříd dne 5.12.2018 skončil třetí ročník této akce. Nejúspěšnější žáci pátých ročníků reprezentovali naši školu v obvodní soutěži, která se konala 24.10.2018.
Všichni žáci čtvrtých a pátých ročníků se zúčastnili třídních kol. Nejúspěšnější řešitelé postoupili do ročníkových kol. Všem soutěžícím a jejich vyučujícím veliké poděkování za výborné výsledky.
7.12.2018 · Mgr.Hana Prytulczyková
krouzky
Pozvánka na slavnostní koncert - Klíček slaví dvacetiny!
! KLÍČEK SLAVÍ 20 LET !
Zveme vás na slavnostní koncert k 20. výročí založení.
Těšíme se, že se sejde co nejvíce současných i bývalých zpěváků. Přijďte si s námi zavzpomínat!
DPS KLÍČEK
sobota 1.12. 17:00 hod. KD Mlejn
Kovářova 4, Praha 5 - Stodůlky krouzky
19.11.2018 · PaedDr. Alena Panochová, sbormistr a dirigent
krouzky
Workshop na téma "Zvyšování připravenosti škol na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření"
Vážená paní, vážený pane,
realizační tým MAP II zve všechny ředitele, učitele, zřizovatele, odborníky ve vzdělávání, rodiče a širokou veřejnost na workshop na téma "Zvyšování připravenosti škol na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření", který se koná ve čtvrtek 13. 12. 2018 od 14 hodin v Obřadní síni Úřadu městské části Prahy 13, Sluneční náměstí 2580/13. Na workshop se přihlašujte na email map13@email.cz nejpozději do 4. 12. 2018 do 15 hodin.
Přihláška bude obsahovat jméno účastníka a zaměstnavatele. ...podrobnosti.
14.11.2018 · realizační tým MAP II
Informace k lyžařskému kurzu
Vážení rodiče,
dne 22.11.2018 v 18 hod. se uskuteční informační schůzka k lyžařskému kurzu (tedy po ukončení třídních schůzek).
Rodiče žáků 7. ročníků se sejdou v uč. č. 227 s vedoucí kurzu pí uč. Tumovou.
Rodiče žáků 6., 8. a 9. ročníků se sejdou v uč. č. 229 s vedoucí kurzu pí uč. Zánovou.
Učebny se nacházejí v 1.patře.
Cílem informační schůzky je předat veškeré podrobné informace k odjezdu, průběhu kurzu, věcí s sebou, příjezd, atd. Rodiče dále obdrží nezbytné dokumenty, které nutné vyplnit a odevzdat před odjezdem na lyžařský kurz. Samozřejmostí bude také prostor pro individuální dotazy.
Těšíme se na Vaši účast.
učitelé TV
6.11.2018
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK,
Praha 13, Mezi Školami 2322 ...podrobnosti.
31.10.2018 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Mezinárodní projekt
zs zs zs zs
Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018 - 9. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia: Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice.
Cíl česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.
Žáci z naši školy se zapojili poprvé a těší se na záložky z přidělené partnerské školy ze Slovenska - ZŠ Dvorec (Trenčín).
zs zs zs zs zs
26.10.2018 · Mgr. Ivana Bilá
Naše sportovní úspěchy
zs zs zs V rámci turnaje Poprask P-13 2018/2019:
Přespolní běh 4.- 5. třídy dívky 2.místo
Přespolní běh 4.- 5. třídy chlapci 1.místo!!
Malá kopaná 8. - 9. třídy chlapci 2.místo
18.10. v okresním kole Prahy 5 a Prahy 6 ve florbale ČEPS CUP v hale Tatranu Střešovice naši chlapci ze 4. - 5. ročníků vyhráli 7. členou skupinu a postoupili do krajského kola.
1. místo 35:11, 15bodů (1xporážka, 5x výhra)
Blahopřejeme!!!!
25.10.2018 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Cesta jazyků
zs zs Evropský den jazyků se každoročně slaví dne 26.září. Naše škola se také zapojila různými aktivitami, jazykovými hrami a tvořením projektů. Podařilo se propojit všechny jazyky - anglický, ruský, německý, španělský i český. Hlavním cílem bylo pochopit smysl, proč je učení jazyků důležité. Poděkování patří učitelům všech jazyků za skvělou spolupráci a hlavně žákům za aktivní zapojení. Výsledkem je krásná Cesta jazyků, která zdobí naši chodbu.
12.10.2018 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Lyžařský výcvikový kurz v rakouském Postalmu
Vážení rodiče,
díky velkému zájmu žáků o lyžařský výcvikový kurz v rakouském Postalmu jsme překročili kapacitu pro naplnění kurzu v 7. ročnících.
Nicméně máme výbornou zprávu! Podařilo se nám zajistit další termín a tímto Vám nabízíme možnost jet na hory také pro děti z 6. a 8. ročníků.
Více informací o středisku najdete na www.postalm.at. Cena kurzu činí cca 5 950,- Kč. Termín kurzu je 7. – 11.1.2019. V ceně kurzu je doprava, strava, ubytování i skipas na 5 dní lyžování.
Kurzu se mohou zúčastnit lyžaři všech výkonnostních úrovní od úplných začátečníků až po skvělé lyžaře. Výuku na snowboardu zajistíme v případě, že bude dostatečný zájem. Pokud by se náhodou strhla lavina zájemců, bude záležet na datu odevzdání závazné přihlášky a doručení platby zálohy. Informace o platbě obdržíte po odevzdání přihlášky. V případě zájmu kontaktujte pí uč. Tumovou na tumova@fzsmeziskolami.cz nebo žák osobně zažádá o závaznou přihlášku.
Těšíme se na účast Vašich dětí i jejich skvělé lyžařské zážitky.
11.10.2018 · Mgr. Kateřina Zánová
UČÍME SE SPOLEČNĚ – Evropský den jazyků
zs zs Třeťáci a čtvrťáci se u příležitosti Evropského dne jazyků zamysleli nad tím, proč se vlastně učíme cizím řečem. Ve volitelných konverzacích sdíleli své zkušenosti s využitím angličtiny mimo školu – při nakupování, poslouchání oblíbených písniček či při prvních setkáních s počítačem :-) Povídali jsme si také o roli jazyka v kontextu odlišných kultur a o tom, jak je přínosné učit se společně.
3.10.2018 · Mgr. Veronika Nirnbergová
Dopis ředitele školy rodičům našich žáků
Vážení rodiče našich žáků,
na třídních schůzkách dne 13.9. jsem Vás informoval o složité personální situaci školy. Jsem rád, že Vás mohu informovat, že s Vaší pomocí se podařilo obsadit místo hospodářky ve škole i ve školní jídelně, za což Vám děkuji. Dále jsme přijali od 1. října do pracovního poměru jednu kvalifikovanou učitelku angličtiny a obětavým přístupem učitelského sboru se podařilo formou navýšení pracovních úvazků obsadit všechny dosud neobsazené hodiny.
Výsledkem toho je, že dnes Vaše děti obdržely od třídních učitelů definitivní rozvrh (platný od 1.10.2018), který najdete i na webových stránkách školy a v elektronických žákovských knížkách (žáci 5. - 9. tříd).
Dále bychom vás touto cestou požádali o vyjádření souhlasu s využíváním fotografických a video materiálů z akcí naší školy (tzv. GDPR). Znění souhlasů obdrží rodiče žáků 1. - 4. tříd v „papírové“ podobě, rodiče žáků 5. - 9. tříd je najdou v elektronické žákovské knížce v záložce GDPR.
Ještě jednou Vám jménem všech zaměstnanců školy děkuji za Vaši pomoc a pochopení situace školy a věřím, že letošní školní rok bude pro nás pro všechny klidný a úspěšný.
28.9.2018 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
krouzky
28.9.2018 · PhDr. Petr Vodsloň, ředitel školy
Elektronická žákovská knížka
Vážení rodiče a žáci, od 5. ročníku používáme ve škole elektronickou žákovskou knížku (EŽK), kde budete mít možnost sledovat průběžně výsledky vzdělávání.
Adresa: http://fzsmeziskolami.bakalari.cz (bez www).
...Podrobnosti.
11.9.2018 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Nabídka mimoškolní činnosti pro Školní rok 2018/2019
Burza mimoškolní činnosti se uskuteční ve čtvrtek 13.9. od 16:00 hod. ...podrobnosti.
7.9.2018 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Bezplatné kroužky pro děti, které navštěvují školní družinu
V tomto školním roce budou otevřeny pro děti, které navštěvují školní družinu tyto bezplatné kroužky.
Zápis do kroužku proběhne v úterý 11. září od 16:00 hod ve vestibulu školy.
7.9.2018 · Mgr. Petr Kubička, zástupce ředitele školy
Informace o začátku školního roku 2018/2019
Školní rok 2018/2019 bude slavnostně zahájen 3.9.2018. První školní den bude vyučování od 8:00 - 8:45 hod. Školní družina je v provozu od 6:30 hod. - 17:30 hod. Obědy se vydávají od 11:00 - 13:00 hod.
V následujících dnech prvního školního týdne ( od 4.9. - 7.9.) probíhá vyučování 1. - 5. roč. od 8:00 hod. - 11:45 hod., 6. - 9. ročník od 8:00 - 12:40 hod.
Klíče od šatních skříněk budou žákům vydávány v průběhu týdne.
30.8.2018 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy
Informace pro rodiče žáků 1.ročníku
Organizace nástupu žáků 1. tříd do školy
30.8.2018 · PaedDr. Marta Šefčíková, zástupce ředitele školy